Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên

Văn phòng: Phòng A113, Tầng 1, Nhà A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

Địa chỉ:Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.37.522.262 ​

Email: congtacsinhvien@humg.edu.vn

Phòng Quan hệ Công chúng và Doanh nghiệp

Văn phòng: Phòng 105, Nhà F, Trường Đại học Mỏ - Địa chất​

 

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38.38.67.39 ​

Email: qhccdn@humg.edu.vn

Trung tâm Dịch vụ

Văn phòng: Tầng 1 Nhà A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất​

 

Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 37520006 ​

Email: trungtamdichvu@humg.edu.vn​​​​​Bản đồ ch​​ỉ d​​ẫn
​​​​​​​