THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN 2022

27/06/2022

Tiếp nối thành công của Chương trình học bổng Lọc hóa dầu Nghi Sơn 2021, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) và Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) đã ký Thỏa thuận hợp tác ngày 19/4/2022 để tiếp tục thực hiện Chương trình học bổng Lọc hóa dầu Nghi Sơn 2022. Theo chương trình, NSRP sẽ trao tặng 10 suất học bổng (mỗi suất 10 triệu đồng) cho 10 sinh viên đến từ Thanh Hóa đang theo học tại HUMG có thành tích học tập tốt nhất.

Nhà trường đề nghị các đơn vị quản lý sinh viên đề xuất các cá nhân để xét cấp học bổng Lọc hóa dầu Nghi Sơn 2022, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn:

Là sinh viên hệ đại học chính quy, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hoá ít nhất 03 năm tính đến  ngày 01/09/2022 tại Thanh Hóa, có điểm học tập trung bình tích lũy từ 2,5 trở lên và điểm rèn luyện đạt từ 70 trở lên.

Ưu tiên:

- Sinh viên thuộc khối ngành kỹ thuật và sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn khi cần thiết

- Khi có 02 sinh viên có thành tích như nhau thì sinh viên chưa từng nhận học bổng Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ được ưu tiên xét chọn.

2. Số lượng:

- Mỗi đơn vị gửi 03 sinh viên đủ tiêu chuẩn để Nhà trường xét chọn.

3. Hồ sơ bao gồm:

- Sổ hộ khẩu (photo công chứng).

- Bảng điểm về kết quả học tập (tất cả các kỳ).

- Bản khai hoàn cảnh gia đình cùng giấy tờ liên quan (nếu hoàn cảnh gia đình khó khăn).

4. Thời gian thực hiện:

- Từ 16 tháng 6 năm 2022 đến 23 tháng 6 năm 2022: Các đơn vị tổ chức bình xét và gửi danh sách đề xuất về phòng Công tác Chính trị - Sinh viên (congtacchinhtrisinhvien@humg.edu.vn) trước 17h ngày 23 tháng 6 năm 2022.

- Ngày 27 tháng 6 năm 2022: Hội đồng tiến hành họp bình xét các sinh viên xuất sắc nhận học bổng.

5. Thời gian trao học bổng:

- Dự kiến, học bổng sẽ được trao cho 10 sinh viên xuất sắc nhất vào dịp lễ khai giảng năm học mới 2022 – 2023.

Phòng QHCC&DN