Chào mừng ngày Gia đình Việt Nam 28-6!

28/06/2007

Chào mừng ngày Gia đình Việt Nam 28-6!

Hôm nay, 28-6, ngày Gia đình Việt Nam, trên khắp các địa phương trong cả nước sẽ diễn ra những hoạt động kỷ niệm nhằm tôn vinh giá trị cuộc sống gia đình, vai trò của gia đình trong việc xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Biám hiệu, Công đoàn và Ban nữ công trường tổ chức Hội nghị biểu dương nữ cán bộ viên chức xuất sắc và tổng kết 3 năm phong trào Giỏi việc trường, Đảm việc nhà.

Chúc Hội nghị thành công! Chúc những người đồng nghiệp nữ luôn đạt được mơ ước của mình và góp phần làm cho mọi gia đình luôn bền vững và hạnh phúc!

Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Trường