Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ khí - Điện - Tự động hóa

17/09/2021

Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ khí - Điện - Tự động hóa với tên tiếng Anh là National Conference on Mechanical, Electrical, Automation Engineering (MEAE) được tổ chức bởi Trường Đại học Mỏ - Địa chất và các đối tác nhằm giới thiệu những tiến bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực liên quan. Hội nghị sẽ là nơi giao lưu, kết nối các nhà khoa học để cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực Cơ khí, Điện và Tự động hóa phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Hội nghị MEAE 2021 được tổ chức tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất (18 Phố Viên, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) vào ngày 17 tháng 9 năm 2021 với tiêu chí:

“Chuyển đổi số trong lĩnh vực Cơ – Điện”

“Digital Transformation in Electro-Mechanics”

Các công bố khoa học tại Hội nghị sẽ được biên tập và đăng trong Tuyển tập báo cáo Hội nghị với chỉ số ISBN và được in tại một nhà xuất bản có uy tín. Những báo cáo khoa học có chất lượng tốt sẽ được tuyển chọn để đăng trong Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất.

Website: http://meae2021.humg.edu.vn/