Kỷ niệm 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022), 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022)

22/12/2022