Kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống ngành Đo đạc - Bản đồ ( 14/12/1959 - 14/12/2022)

14/12/2022