4. Nhóm nghiên cứu "Công nghệ tiên tiến trong chế biến khoáng sản và tái chế"- Minpro

16/06/2021

Nhóm nghiên cứu "Công nghệ tiên tiến trong chế biến khoáng sản và tái chế" (tên Tiếng Anh : Advanced Technologies in Mineral Processing and Recycling; tên viết tắt: MinPro). Ngày thành lập: 14/6/2021

Trưởng nhóm: PGS.TS Nhữ Thị Kim Dung

Email: nhuthikimdung@humg.edu.vn

Mục tiêu nghiên cứu: 

- Tìm ra công nghệ tuyển những đối tượng quặng khó tuyển có tiềm năng giá trị lớn tại Việt Nam; 

- Tìm ra công nghệ và triển khai đưa vào khai thác sử dụng những đối tượng quặng mới phát hiện trong những năm gần đây;

- Nâng cao chỉ tiêu công nghệ các nhà máy đang hoạt động;

- Tìm ra công nghệ tuyển và chế tạo thiết bị để nâng cao chất lượng đối với than chất lượng xấu và than mùn vùng Quảng Ninh;

- Nâng cao mức độ thu hồi các kim loại có ích đi kèm trong các loại quặng kim loại màu;

- Nghiên cứu và triển khai công nghệ tái chế phế thải công nghiệp và dân dụng tại Việt Nam.

- Nghiên cứu công nghệ chế biến khoáng sản và tái chế thân thiện với môi trường

Đối tượng nghiên cứu: 

- Các loại quặng kim loại, phi kim, vật liệu xây dựng, than.

- Các loại phế thải công nghiệp và dân dụng.

- Quy hoạch và thiết kế các nhà máy tuyển và chế biến khoáng sản.

Kế hoạch phát triển nhóm

- Hình thành các nhóm nghiên cứu nhỏ theo từng hướng nghiên cứu;

- Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế: liên kết với các nhà khoa học quốc tế và các phòng thí nghiệm có trang thiết bị thí nghiệm, phần mềm tính toán hiện đại;

- Mở rộng liên kết hoạt động của nhóm với các nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước, sinh viên có năng lực nghiên cứu;

- Mở rộng liên kết đào tạo NCS, thạc sỹ ngoài nước thông qua hình thức đồng hướng dẫn với các cơ sở đào tạo nước ngoài.

Một số chỉ tiêu cụ thể

- Đề tài/Dự án nghiên cứu: Hàng năm đăng ký thành công 1-2 đề tài/dự án cấp Bộ trở lên; 2-3 đề tài cấp cơ sở;

- Công bố công trình khoa học: Trung bình hàng năm công bố 2-3 bài báo đăng trong tạp chí quốc tế uy tín (ISI/Scopus); 5-7 bài báo đăng trong tạp chí trong nước; 7-10 bài báo đăng trong các Hội nghị/Hội thảo trong và ngoài nước.

Danh sách thành viên nhóm nghiên cứu MinPro

(Kèm theo Quyết định số: 483/QĐ-MĐC ngày 14 tháng 6 năm 2021)

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

Vai trò

1

Nhữ Thị Kim Dung

PGS. TS

Tuyển khoáng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Trưởng nhóm

2

Phạm Văn Luận

PGS.TS

Tuyển khoáng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thư ký khoa học

3

Trần Trung Tới

TS

Luyện kim

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

4

Nguyễn Hoàng Sơn

PGS.TS

Tuyển khoáng

Hội Tuyển khoáng Việt Nam

Thành viên chủ chốt

5

Trần Văn Lùng

PGS. TS

Tuyển khoáng

Hội Tuyển khoáng Việt Nam

Thành viên chủ chốt

6

Vũ Thị Chinh

ThS

Tuyển khoáng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

7

Phùng Tiến Thuật

ThS

Luyện kim

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

8

Trần Văn Được

ThS

Luyện kim

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

9

Phạm Thị Nhung

ThS

Tuyển khoáng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

10

Lê Việt Hà

ThS

Tuyển khoáng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

11

Hoàng Hữu Đường

TS

Tuyển khoáng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

12

Phạm Thanh Hải

TS

Tuyển khoáng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

13

Phạm Văn Hòa

PGS.TS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

14

Đào Duy Anh

TS

Tuyển khoáng

Viện KH&CN Mỏ - Luyện kim

Thành viên chủ chốt

15

Đào Công Vũ

ThS.NCS

Tuyển khoáng

Viện KH&CN Mỏ - Luyện kim

Thành viên chủ chốt

16

Trần Thị Hiến

ThS.NCS

Tuyển khoáng

Viện KH&CN Mỏ - Luyện kim

Thành viên chủ chốt

17

Nguyễn Thị Hồng Gấm

ThS.NCS

Tuyển khoáng

Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Công nghiệ Mỏ - Luyện kim, Viện KHCN Mỏ & Luyện kim

Thành viên chủ chốt

18

Nguyễn Hữu Nhân

ThS

Tuyển khoáng

Viện KHCN Mỏ - vinacomin

Thành viên chủ chốt

19

Nguyễn Văn Minh

ThS

Tuyển khoáng

Viện KHCN Mỏ - vinacomin

Thành viên chủ chốt

20

Lưu Quang Thủy

TS

Tuyển khoáng

Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

Thành viên chủ chốt

21

Nguyễn Thị Như Quỳnh

ThS.NCS

Tuyển khoáng

Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Công nghiệ Mỏ - Luyện kim, Viện KHCN Mỏ&Luyện kim

Thành viên chủ chốt

22

Nguyễn Anh Tuấn

TS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

KHCN

File đính kèm