5. Nhóm nghiên cứu "Khoa học Cơ bản và Ứng dụng cho sự phát triển bền vững" - BSASD

16/06/2021

Tên nhóm: Khoa học Cơ bản và Ứng dụng cho sự phát triển bền vững" (tên Tiếng Anh: Basic Science and Application for Sustainable Development; tên viết tắt: BSASD). Ngày thành lập: 14/6/2021

Trưởng nhóm: PGS.TS Nguyễn Trường Thanh

Email: nguyentruongthanh@humg.edu.vn

Mục tiêu nghiên cứu: 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng cho sự phát triển bền vững;

- Nghiên cứu các quá trình điện hóa, các kỹ thuật điện hóa chế tạo vật liệu mới, vật liệu có kích thước nano ứng dụng trong bảo vệ chống ăn mòn, ứng dụng y sinh;

- Thiết kế và chế tạo vật liệu biến hóa hoạt động vùng tần số GHz, THz và quang học; Nghiên cứu tính chất của vật liệu biến hóa và ứng dụng trong quân sự, dân sự;

- Nghiên cứu, chế tạo các vật liệu multiferroics định hướng ứng dụng trong các thiết bị điện tử, pin nhiên liệu;

- Nghiên cứu, chế tạo các vật liệu có tính chất xúc tác, hấp phụ định hướng ứng dụng trong lĩnh vực xử lí môi trường, dầu khí;

- Tìm kiếm, xác định cấu trúc hóa học các hoạt chất có nguồn gốc từ thiên nhiên (cây cỏ, thảo dược, sinh vật biển,...) có hoạt tính sinh học nhằm tạo ra các sản phẩm dược ứng dụng trong phòng và chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng;

- Tìm kiếm các ứng dụng hình học họa hình trong sáng tác hình khối kiến trúc hướng tới phát triển bền vững

Đối tượng nghiên cứu: 

- Vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ, chiết suất âm, chuyển đổi phân cực, mã hóa;

- Vật liệu có cấu trúc perovskite, vật liệu nanocomposite, vật liệu zeolite, vật liệu polyme: cấu trúc và tính chất hóa lý, khả năng ứng dụng của vật liệu;

- Môi trường đất, nước, không khí bị ô nhiễm; kim loại nặng và một số chất hữu cơ, vô cơ, đất hiếm;

- Một số loài thực vật, sinh vật biển có hoạt tính sinh học;

- Lý thuyết giải tích và giải tích phân số, lý thuyết điều khiển và ứng dụng;

- Hình khối hình học và các bài toán tìm giao trong hình họa.

Kế hoạch phát triển nhóm

- Hình thành các nhóm nghiên cứu nhỏ theo từng hướng nghiên cứu: khoa học vật liệu và công nghệ nano; hóa học các hợp chất thiên nhiên; toán cơ bản và ứng dụng;

- Nâng cao năng lực nghiên cứu của thành viên trong nhóm; mở rộng nhóm nghiên cứu với các thành viên trong khoa; bổ sung các thành viên nghiên cứu có chuyên môn cao ở các đơn vị khác;

- Tăng cường mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế: tăng liên kết với các nhà khoa học trong nước quốc tế và các phòng thí nghiệm có trang thiết bị thí nghiệm, phần mềm tính toán hiện đại; giữ mối quan hệ và mở rộng liên kết đào tạo thạc sĩ, NCS thông qua hình thức đồng hướng dẫn với các cơ sở đào tạo khác.

Một số chỉ tiêu cụ thể

- Đề tài/Dự án nghiên cứu: Hàng năm đăng kí 1 đề tài cấp Bộ trở lên; 2-3 đề tài cấp cơ sở;

- Công bố công trình khoa học: Trung bình hàng năm công bố 2-3 bài báo đăng trong tạp chí quốc tế uy tín (ISI/Scopus); 5-8 bài báo đăng trong tạp chí trong nước; 5-7 bài báo đăng trong các Hội nghị/Hội thảo trong và ngoài nước.

Danh sách thành viên nhóm nghiên cứu BSASD

(Kèm theo Quyết định số: 484/QĐ-MĐC ngày 14 tháng 6 năm 2021)

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

Vai trò

1

Nguyễn Trường Thanh

PGS.TS

Phương trình vi
phân và tích phân

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Trưởng nhóm

2

Đào Việt Thắng

TS

Vật lí chất rắn,
Khoa học vật liệu

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thư ký khoa học

3

Lê Đắc Tuyên

PGS.TS

Vật lí chất rắn,
Khoa học vật liệu

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

4

Công Tiến Dũng

TS

Hóa học và Công
nghệ hóa học;
Vật liệu xúc tác,
phấp phụ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

5

Phạm Ngọc Chung

TS

Cơ học kĩ thuật

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

6

Phạm Tuấn Cường

TS

Toán giải tích

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

7

Lê Thị Duyên

TS

Hóa học Phân tích

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

8

Võ Thị Hạnh

TS

Hóa lí thuyết và
Hóa lí

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

9

Lê Thị Thanh Hằng

TS

Quy hoạch Vùng
và Đô thị

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

10

Nguyễn Thị Thu Hiền

TS

Hóa học các hợp
chất thiên nhiên

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

11

Vũ Thị Minh Hồng

TS

Hóa học

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

12

Hoàng Ngự Huấn

TS

Phương trình vi
phân

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

13

Hà Mạnh Hùng

TS

Hóa vật liệu
polyme Hữu cơ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

14

Nguyễn Mạnh Hùng

TS

Vật lí chất rắn,
Khoa học vật liệu

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

15

Lê Thị Phương Thảo

TS

Kỹ thuật Hóa học

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

16

Nguyễn Thị Kim Thoa

TS

Hóa hữu cơ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

17

Vũ Kim Thư

TS

Hóa học các hợp
chất thiên nhiên

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

18

Vũ Hữu Tuyên

TS

Toán học

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

19

Lê Thị Vinh

TS

Khoa học vật liệu

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

20

Đinh Công Đạt

ThS

Cơ kĩ thuật và cơ
điện tử

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

21

Nguyễn Viết Hùng

ThS

Hóa học phân tích,
Khoa học vật liệu

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

22

Nguyễn Thị Lan Hương

ThS

Toán Giải tích

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

23

Lê Bích Phượng

ThS

Toán ứng dụng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

24

Tống Bá Tuấn

ThS

Vật lí lí thuyết

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

KHCN

File đính kèm