6. Nhóm nghiên cứu "Phát triển bền vững khoa học công nghệ mỏ và môi trường" - SDM

16/06/2021

Tên nhóm: "Phát triển bền vững khoa học công nghệ mỏ và môi trường" (tên Tiếng Anh: Sustainable Development of Mining Science, Technology and Environment; tên viết tắt: SDM). Ngày thành lập: 14/6/2021

Trưởng nhóm: TS Nguyễn Cao Khải

Email: nguyencaokhai@humg.edu.vn

Mục tiêu nghiên cứu: 

- Nghiên cứu các giải pháp, công nghệ mới mang tính đột phá, hiện đại trong ngành mỏ nhằm khai thác hiệu quả và phát triển bền vững ngành khai thác tài nguyên khoáng sản của Việt Nam. Các mục tiêu chính:

- Phát triển công nghệ khai thác mỏ;

- An toàn, vệ sinh lao động trong ngành mỏ;

- Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Đánh giá tác động môi trường;

- Thiết kế các dự án đầu tư khai thác mỏ.

Đối tượng nghiên cứu: 

- Các dự án khai thác các loại hình khoáng sản đang thực hiện;

- Quy hoạch, thiết kế và phát triển các dự án khai thác mỏ mới

- Hoạt động cho các lĩnh vực an toàn và vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực mỏ và công nghiệp.

Kế hoạch phát triển nhóm

- Kiện toàn và bổ sung nhân sự theo từng giai đoạn phát triển, khoảng 2 năm/lần phù hợp với việc mở rộng và tăng cường các định hướng nghiên cứu;

- Hình thành các nhóm nghiên cứu nhỏ theo từng hướng nghiên cứu chuyên sâu;

- Nhóm sẽ có kế hoạch bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngữ nhân lực nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về nhóm nghiên cứu, đặc biệt là các thành viên chủ chốt. Tiến tới phát triển nhóm từ Nhóm nghiên cứu trở thành Nhóm nghiên cứu mạnh đạt tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT

Một số chỉ tiêu cụ thể

- Đề tài/Dự án nghiên cứu: Hàng năm đăng ký thành công 1-3 đề tài/dự án cấp Bộ trở lên; 1-3 đề tài cấp cơ sở; 4-6 đề tài khoa học ứng dụng trong sản xuất với các đơn vị sản xuất;

- Công bố công trình khoa học: Trung bình hàng năm công bố 2-5 bài báo đăng trong tạp chí quốc tế uy tín (ISI/Scopus); 5-7 bài báo đăng trong tạp chí trong nước; 5-8 bài báo đăng trong các Hội nghị/Hội thảo trong và ngoài nước.

Danh sách thành viên nhóm nghiên cứu SDM

(Kèm theo Quyết định số: 485/QĐ-MĐC ngày 14 tháng 6 năm 2021)

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

Vai trò

1

Nguyễn Cao Khải

TS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Trưởng nhóm

2

Lê Tiến Dũng

TS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thư ký khoa học

3

Bùi Mạnh Tùng

TS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

4

Nguyễn Văn Thịnh

TS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

5

Đào Văn Chi

TS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

6

Nguyễn Phi Hùng

TS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

7

Vũ Trung Tiến

TS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

8

Phạm Đức Hưng

TS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

9

Vũ Thái Tiến Dũng

TS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

10

Nguyễn Văn Quang

ThS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

11

Đinh Thị Thanh Nhàn

ThS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

12

Nguyễn Hồng Cường

ThS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

13

Phạm Văn Hòa

PGS.TS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

14

Phạm Văn Luận

PGS.TS

Tuyển khoáng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

15

Lê Quang Phục

ThS.NCS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

16

Trần Tuấn Minh

PGS.TS

Xây dựng ngầm

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

17

Trần Mạnh Tiến

TS

Xây dựng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

18

Đỗ Ngọc Tú

ThS

Cơ học kỹ thuật

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

19

Phạm Thị Nhung

ThS.NCS

Tuyển Khoáng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

20

Trần Xuân Hà

PGS.TS

Khai thác mỏ

Hội Khoa học mỏ Việt Nam

Thành viên

21

Trần Văn Thanh

PGS.TS

Khai thác mỏ

Hội Khoa học mỏ Việt Nam

Thành viên

22

Đặng Phương Thảo

ThS.NCS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

23

Nguyễn Anh Tuấn

TS

Khai thác mỏ

Tập đoàn TKV

Thành viên

24

Vũ Thành Lâm

TS

Khai thác mỏ

Tập đoàn TKV

Thành viên

25

Nguyễn Việt Cường

ThS

Khai thác mỏ

Công ty CP tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp-TKV

Thành viên

26

Trần Minh Nguyên

TS

Khai thác mỏ

Công ty CP tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp-TKV

Thành viên

KHCN

File đính kèm