7. Nhóm nghiên cứu mạnh "Những tiến bộ trong khai thác mỏ bền vững và có trách nhiệm" - ISRM

16/06/2021

Tên nhóm: "Những tiến bộ trong khai thác mỏ bền vững và có trách nhiệm" (tên Tiếng Anh : Innovations for Sustainable and Responsible Mining; tên viết tắt: ISRM). Ngày thành lập: 14/6/2021

Trưởng nhóm: GS.TS Bùi Xuân Nam

Email: buixuannam@humg.edu.vn

Mục tiêu nghiên cứu: 

Nghiên cứu các giải pháp, công nghệ mới mang tính đột phá, hiện đại trong ngành mỏ nhằm khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên khoáng sản tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Các sản phẩm khoa học công nghệ của Nhóm nghiên cứu ISRM sẽ là các sáng chế, giải pháp hữu ích, các công bố ISI/Scopus và các sách chuyên khảo. Ngoài ra, các sản phẩm đào tạo của Nhóm nghiên cứu là các Thạc sĩ và Tiến sĩ có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ trong ngành mỏ Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Đối tượng nghiên cứu: 

Các vấn đề liên quan đến ngành mỏ, cụ thể (nhưng không giới hạn): Các vấn đề liên quan đến nổ mìn trên mỏ lộ thiên; giám sát và dự báo chấn động nổ mìn; tối ưu hóa công tác nổ mìn,...; Địa chất mỏ, khoa học vật liệu; Ổn định bờ mỏ; Quản lý môi trường trong khai thác mỏ; Động đất kích thích trong khai thác mỏ; Sử dụng hiệu quả năng lượng trong khai thác mỏ; Đo đạc, giám sát các mỏ sử dụng công nghệ máy bay không người lái và các cảm biến theo thời gian thực; Quản lý kinh tế mỏ; Chính sách tài nguyên; An toàn, vệ sinh lao động trong khai thác mỏ.

Kế hoạch phát triển nhóm

- Nhóm nghiên cứu sẽ có kế hoạch kiện toàn và bổ sung nhân sự theo từng giai đoạn phát triển, khoảng 1 năm/lần phù hợp với việc mở rộng và tăng cường các định hướng nghiên cứu;

- Hình thành các hướng nghiên cứu liên ngành, xuyên ngành và đa ngành đáp ứng nhu cầu của xã hội;

- Tăng cường mở rộng hợp tác, liên kết với các nhà khoa học quốc tế và các phòng thí nghiệm hiện đại;

- Mở rộng liên kết hoạt động của nhóm với các nhóm nghiên cứu mạnh trong và ngoài nước, đặc biệt với các nhà khoa học có năng lực nghiên cứu và công bố quốc tế;

- Mở rộng liên kết, phối hợp trong đào tạo TS, ThS thông qua hình thức đồng hướng dẫn với các cơ sở đào tạo nước ngoài;

- Phát triển thành Nhóm nghiên cứu mạnh theo các tiêu chí của Bộ GD&ĐT và Bộ KH&CN.

Một số chỉ tiêu cụ thể

- Đề tài/Dự án nghiên cứu: Cấp nhà nước: 1-2;  Cấp Bộ và tương đương: 1-2; Cấp cơ sở: 3-5

- Công bố công trình khoa học: Sáng chế/Giải pháp hữu ích: 1-3; ISI: 25-30; Scopus: 3-5; Hội nghị quốc tế: 3-5; Tạp chí trong nước: 5-10; Hội nghị trong nước: 3-5

- Đào tạo SĐH: TS: 1-2; ThS: 5-10.

Danh sách thành viên nhóm nghiên cứu mạnh ISRM

(Kèm theo Quyết định số: 486/QĐ-MĐC ngày 14 tháng 6 năm 2021)

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

Vai trò

1

Bùi Xuân Nam

GS. TS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Trưởng nhóm

2

Nguyễn Hoàng

TS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thư ký khoa học

3

Carsten Drebensted

GS. TS

Khai thác mỏ - Môi trường

Đại học Bergakademie Freiberg - CHLB Đức

Thành viên chủ chốt

4

Changwoo Lee

GS. TS

Khai thác mỏ - Môi trường

Đại học Dong A - Hàn Quốc

Thành viên chủ chốt

5

Bùi Hoàng Bắc

PGS. TS

Địa chất

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên chủ chốt

6

Nguyễn Quốc Long

TS

Trắc địa mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

7

Nguyễn Ngọc Bích

TS

An toàn, sức khỏe nghề nghiệp

Trường Đại học Y tế Công cộng

Thành viên

8

Cao Đình Trọng

TS

Địa vật lý

Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Thành viên

9

Trần Quang Hiếu

TS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

10

Pirat Jaroonpattanapong

PGS. TS

Khai thác mỏ - Môi trường

Đại học Chiang Mai - Thái Lan

Thành viên

11

Jamal Rostami

GS. TS

Địa kỹ thuật

Đại học Mỏ Colorado - Hoa Kỳ

Thành viên

12

Manoj Khandelwal

GS. TS

Khai thác mỏ - Môi trường

Đại học Liên bang Úc - Úc

Thành viên

13

Yosoon Choi

GS. TS

Khai thác mỏ - Môi trường

Đại học quốc gia Pukyong - Hàn Quốc

Thành viên

14

Jie Dou

GS. TS

Viễn thám

Đại học công nghệ Nagaoka - Nhật Bản

Thành viên

15

Jian Zhou

PGS. TS

Khai thác mỏ - Môi trường

Đại học Trung Nam - Trung Quốc

Thành viên

16

Danial Jahed Armaghani

TS

Khai thác mỏ - Địa kỹ thuật

Đại học Malaya - Malaysia

Thành viên

17

Hossein Moayedi

TS

Địa kỹ thuật

Đại học Công nghệ Malaysia - Malaysia

Thành viên

18

Nguyễn Anh Tuấn

TS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

19

Vũ Đình Hiếu

PGS. TS

Kỹ thuật

môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi Trường

Thành viên

20

Trần Vân Anh

PGS. TS

Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

21

Phạm Văn Hòa

PGS. TS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

22

Nguyễn Thị Hoài Nga

PGS. TS

Kinh tế mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

23

Vũ Diệp Anh

TS

Kinh tế mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

24

Nguyễn Văn Đức

TS

Khai thác mỏ

Đại học Dong A - Hàn Quốc

Thành viên

25

Bùi Khắc Luyên

TS

Trắc địa

cao cấp

Đại học Houston - Hoa Kỳ

Thành viên

26

Lê Tiến Dũng

TS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

27

Trần Tuấn Minh

TS

Xây dựng

công trình ngầm và mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

28

Lê Thị Thu Hoa

TS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

29

Nguyễn Đình An

TS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

30

Trần Đình Bão

TS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

31

Lê Quí Thảo

TS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

32

Đỗ Ngọc Hoàn

TS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

33

Phạm Văn Việt

NCS

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

34

Nhữ Thị Kim Dung

PGS.TS

Tuyển khoáng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

35

Phạm Văn Luận

PGS.TS

Tuyển khoáng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

36

Trần Trung Tới

TS

Tuyển khoáng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành viên

KHCN

File đính kèm