Danh mục đề xuất đề tài NCKH SV dành cho sinh viên đăng ký thực hiện trong năm học 2021-2022

18/09/2021

Danh mục đề xuất các đề tài NCKH từ các Khoa dành cho sinh viên đăng ký thực hiện trong năm học 2021-2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất xin thông báo đến sinh viên toàn Trường danh mục đề xuất các đề tài NKCH SV dành cho sinh viên đăng ký thực hiện trong năm học 2021-2022.

Đối tượng đăng ký tham dự: Sinh viên trong toàn Trường có khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học

Các nhóm (hoặc cá nhân) đăng ký thực hiện đề tài NCKH SV lựa chọn đề xuất phù hợp với chuyên môn nghiên cứu và khả năng của mình, sau đó liên hệ với GVHD theo thông tin liên hệ trên Danh mục để hoàn thiện Phiếu đề xuất đề tài NCKH SV năm học 2021-2022 (Mẫu số 2) và gửi về Khoa chủ quản trước 17h00' ngày 30/9/2021.

Quyền lợi của sinh viên khi tham gia NCKH:

- Được cộng điểm rèn luyện vào kỳ II năm học 2021-2022 sau khi hoàn thành nghiên cứu và báo cáo tại các Tiểu ban chuyên môn.

- Các đề tài NCKH SV có chất lượng sẽ được lựa chọn để tham gia xét giải thưởng Khoa học công nghệ dành cho sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, tham dự giải thưởng Euréka do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia tổ chức hàng năm (có cơ hội giao lưu - trao đổi nghiên cứu khoa học với sinh viên trên Toàn quốc tại TP Hồ Chí Minh).

- Kinh phí Nhà trường hỗ trợ thực hiện đề tài dành cho sinh viên: 2.000.000đ (Hai triệu đồng chẵn) 

Chi tiết danh mục các đề xuất NCKH SV năm học 2021-2022 xin xem file đính kèm./.

Phòng KHCN

File đính kèm