Hội thảo mở chuyên ngành ĐỊA VẬT LÝ ĐÔ THỊ - Một lĩnh vực phi truyền thống

09/10/2021

Bên cạnh những lợi ích của quá trình đô thị hóa khi nền kinh tế - xã hội phát triển như giúp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, thay đổi sự phân bố dân cư cần phải có sự quản lý tốt cơ sở hạ tầng, công trình và môi trường thì quá trình phát triển còn có những hệ lụy song hành như làm mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Cụ thể, khi xây dựng các tuyến tàu điện ngầm trong đô thị nếu không khảo sát kỹ các công trình đã có và nền đất của tuyến đường thì dễ khoan vào đường điện ngầm, phá hủy các công trình khác.

Để phát triển đô thị bền vững thì yếu tố đất đai, môi trường không khí, môi trường dưới mặt đất, tài nguyên nước và khoáng sản...gọi chung là môi trường địa chất của đô thị sẽ là yếu tố then chốt. Việc khảo sát và theo dõi các đối tượng dưới mặt đất và trên không để đánh giá phục vụ quy hoạch và phát triển hệ thống đô thị là một việc làm cần thiết và hết sức quan trọng, đòi hỏi phải thu thập dữ liệu trên diện rộng, nhiều tham số và liên tục. Các yêu cầu mới này sẽ là cơ hội cho các ứng dụng địa vật lý như xây dựng các mô hình 3D cho không gian ngầm, và theo dõi sự biến động các thuộc tính vật lý. Đây chính là xu hướng tất yếu trên thế giới, đặc biệt đối với các đô thị có quy mô lớn. Chính vì vậy,  nhu cầu nhân lực ngành này là hết sức cần thiết trong quá trình đô thị hóa tại các địa phương.

 

 

Hiện nay, ở nước ta đã có một số trường đại học có ngành đào tạo liên quan đến xây dựng và quản lý đô thị nhưng chưa có một chương trình tương tự về địa vật lý cho xây dựng và quản lý đô thị ở Việt Nam. Trường Đại học Mỏ - Địa chất với thế mạnh nhiều năm đào tạo chuyên môn về Địa vật lý, đia chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật, xây dựng công trình ngầm, có chương trình đào tạo liên quan mật thiết với chương trình đào tạo chuyên ngành Địa vật lý đô thị. Nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm chuyên sâu về địa vật lý đô thị, có các Khoa và Bộ môn chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo chuyên ngành Địa vật lý đô thị. Đây sẽ là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thực tế của công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.

 

 

Tại Hội thảo mở chuyên ngành Địa vật lý đô thị ngày 5/10/2021, số ý kiến đồng tình của các chuyên gia, các nhà khoa học, các giảng viên đầu ngành của lĩnh vực Địa vật lý là rất lớn, nhất trí phải đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học chuyên ngành địa vật lý đô thị trong thời gian sớm nhất để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Buổi Hội thảo được thực hiện dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Phòng QHCC & DN