Trường Đại học Mỏ - Địa chất cùng 6 trường Đại học khối Kỹ thuật tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về truyền thông

04/04/2022

Ngày 01/4/2022, tại Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải, Đại diện Lãnh đạo của 7 trường đại học gồm Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Thủy Lợi, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã cùng nhau ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về truyền thông.

Cụ thể, nội dung việc hợp tác hướng đến 4 trọng tâm chính gồm:

1. Phối hợp truyền thông các sự kiện và các hoạt động chung về tuyển sinh, quảng bá ngành nghề, hoạt động khoa học công nghệ.

2. Hợp tác và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu.

3. Xây dựng trang fanpage chung 7 trường

4. Phối hợp xây dựng cơ chế tổ chức thông tin chung nhằm đảm bảo an toàn thông tin, bản quyền và sở hữu trí tuệ.

Đánh giá vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc gia tăng sức mạnh cộng hưởng của 7 trường trong công tác truyền thông mang đến nhiều lợi ích không chỉ về thương hiệu, công tác tư vấn tuyển sinh, định hướng ngành nghề mà còn tạo sức mạnh lan tỏa và tuyền tải thông điệp tốt đẹp, những cố gắng của ngành giáo dục đến phụ huynh, học sinh một cách đầy đủ hơn.

Trước đó, tháng 6/2020, nhóm “G7” đã cùng nhau thống nhất về định hướng phát triển các chương trình đào tạo kỹ sư theo hướng chuyên sâu nghề nghiệp

Tháng 1/2021, các trường đã cùng ký kết biên bản hợp tác toàn diện nhằm hỗ trợ và nâng cao hiệu quả thực hiện sứ mạng và chiến lược phát triển của mỗi trường.

Dưới đây là hình ảnh lễ ký kết:

Phòng QHCC & DN