Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức cuộc họp công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030

13/09/2022

Thực hiện công văn 440/HD-MĐC ngày 12/8/2022 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về hướng dẫn thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ hiện tại (2020 – 2025) và quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp (2025 – 2030).

Sáng ngày 13/9/2022, tại phòng họp Phổ yên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tiến hành tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo trường để xây dựng kế hoạch triển khai và chuẩn bị nguồn cán bộ dự kiến phát hiện, giới thiệu quy hoạch.

Ảnh Toàn cảnh Hội nghị

Ảnh PGS.TS. Trần Xuân Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc

Dự Hội nghị, có đồng chí Trần Anh Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối. Về phía Trường Đại học Mỏ - Địa chất có đồng chí PGS.TS Trần Xuân Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS Trần Thanh Hải – Hiệu trưởng; NGƯT.GS.TS Bùi Xuân Nam – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, PGS.TS Triệu Hùng Trường – Phó Hiệu trưởng.

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối phát biểu tại cuộc họp

Hội nghị đã căn cứ vào cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, các điều kiện bắt buộc để thực hiện việc xây dựng kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cán bộ cho các đơn vị. Tiếp đó, tiến hành rà soát, đánh giá nguồn cán bộ dự kiến danh sách nguồn nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Phòng QHCC & DN