Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2019-MDA-562-15 do GS. TS Trần Thanh Hải làm chủ nhiệm

13/03/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ "Bản chất kiến tạo của các thành tạo biến chất cao ở rìa đông địa khối Kom Tum và ý nghĩa đối với sự tiến hóa Địa chất khu vực Đông Dương" mã số B2019-MDA-562-15 do GS. TS Trần Thanh Hải làm chủ nhiệm

Mã số:  B2019-MDA-562-15
Thời gian thực hiện: 2019-2020 (Gia hạn đến Tháng 6/2022)
Chủ nhiệm đề tài: GS. TS Trần Thanh Hải
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian nghiệm thu: 9h00' ngày 14 tháng 3 năm 2023 (Thứ Ba)
Địa điểm: Phòng họp Thuận Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội;
Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Mục tiêu của đề tài

Làm rõ bối cảnh kiến tạo, đặc điểm thành phần vật chất, tuổi và nguồn gốc các thành tạo biến chất cao ở rìa đông Địa khối Kon Tum để làm cơ sở khôi phục bình đồ cấu trúc và lịch sử kiến tạo khu vực

Tính mới và sáng tạo:

- Đã xác lập được sự có mặt một cách có hệ thống, quy mô phân bố, và bản chất của các di chỉ của đáy đại dương cổ trong khu vực rìa đông Địa khối Kon Tum mà các nghiên cứu trước đây chưa nhận dạng được. Các số liệu mới này có tầm quan trọng đặc biệt để làm cơ sở luận giải lịch sử tiến hóa kiến tạo khu vực miền Trung cũng như xác định tiềm năng khoáng hóa khu vực. Các số liệu mới là cơ sở để xây dựng một mô hình tiến hóa kiến tạo khu vưc theo quan điểm kiến tạo hiện đại. 

Ngoài ra, các các số liệu mới về địa chất kiến tạo mới thu thập đã góp phần bổ sung tài liệu cho giáo trình Địa kiến tạo, Địa chất Cấu tạo, Địa chất Việt Nam, phục vụ trực tiếp cho viêc giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Bộ môn Địa chất, Khoáng thạch, Khoáng sản ở Trường đai học Mỏ - Địa chất và các cơ sở đào tạo khác.

Bên cạnh đó, các số liệu mới còn đóng góp mới việc hỗ trợ cho công tác đo vẽ địa chất và tái luận giải địa chất khu vực trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu mới và đồng bộ.

- Kết quả mới thu được của đề tài là kết tinh của việc áp dụng các tư duy nghiên cứu hiện đại, kết hợp nhuần nhuyễn giữa các luận thuyết khoa học địa chất mới với kinh nghiệm đo vẽ và nghên cứu địa chất trên nhiều thành tạo địa chất khác nhau ở nhiều vị trí kiến tạo trên thế giới để luận giải một cách có hệ thống các yếu tố địa chất ở Việt Nam. Đây chính là các tiền đề cơ sở để thu đượccác phát hiện mới có tính đột phá về đặc điểm địa chất trong một khu vực mà trước đây đã được nghiên cứu khá chi tiết nhưng chưa phát hiện được hoặc có những luận giải không phù hợp thực tế và các quan điểm địa chất mới trên thế giới hiện nay.

Kết quả nghiên cứu:

- Đã tiến hành khảo sát thực địa và làm rõ dạng nằm không gian của các thành tạo bazan cầu gối trong khu vực nghiên cứu. Bước đầu đã xác định được mối quan hệ cấu trúc giữa chúng với các thành tạo địa chất vây quanh.

- Đã bước đầu xác lập được đặc điểm nguồn gốc và môi trường kiến tạo nguyên thủy của các thành tạo bazan trong khu vực nghiên cứu. Chúng là các thành tạo đáy đại dương, có thể là một phần của tổ hợp ophiolit được phân dị từ đáy của một đại dương cổ hoặc là các mảnh sót của một cung đảo đại dương. Các thành tạo này bị phá hủy bởi quá trình biến dạng tạo núi và vận chuyển đến vị trí kiến tạo hiện tại dọc theo các đới trượt chờm nghịch lớn.

- Các kết quả nghiên cứu mới ở đây còn đem lại các hiểu biết mới về địa chất khu vực theo các quan niệm kiến tạo hiện đại và do đó có giá trị cao trong việc tái luận giải lịch sử địa chất của miền trung Việt Nam.

- Đã xây dựng được một sơ đồ kiến tạo khu vực nghiên cứu và một tổ hợp dữ liệu địa chất, làm cơ sở để xây dựng các bài báo khoa học, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và luận văn thạc sĩ.

- Kết quả nghiên cứu đã góp phần bổ sung các tài liệu phục vụ giảng dạy các môn học Địa chất Đại cương, Địa chất Cấu tạo, Kiến tạo Mảng, Địa chất Việt Nam.

 Sản phẩm của đề tài:

Sán phẩm khoa học

- 01 Bài báo đăng trong tạp chí quốc tế;

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế khác;

- 01 Bài báo đăng trong tạp chí quốc gia;

- 01 Báo cáo hội nghị khoa học quốc tế,

Sản phẩm đào tạo

- 01 Cao học;

- 01 Nghiên cứu sinh.

Sản phẩm ứng dụng

- 01 Sơ đồ cấu trúc kiến tạo địa chất khu vực  rìa đông Địa khối Kon Tum tỷ lệ 1:500.000: 

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

-  Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và các liên đoàn địa chất trực thuộc có thể sử dụng các phương pháp luận giải và kết quả nghiên cứu cho các giải đoán địa chất trong quá trình đo vẽ địa chất và lập bản đồ cũng như hiệu chỉnh và bổ sung dữ liệu địa chất vào các văn liệu địa chất Việt Nam hiện có.

 -  Các trường đại học có giảng dạy ngành Địa chất học (Mỏ - Địa chất, Khoa học Tự nhiên...) có thể sử dụng các kết quả nghiên cứu làm tài liệu giảng dạy các môn học Địa chất Đại cương, Địa chất Cấu tạo, Địa kiến tạo, Kiến tạo Mảng, Thạch học magma, Địa chất Việt Nam...

 -  Các viện nghiên cứu địa chất (Viện Địa chất- Viện KH&CN VN, Viện KH ĐC và KS... ) có thể có thể sử dụng các phương pháp luận giải và kết quả nghiên cứu cho các nghiên cứu khoa học chuyên đề và luận giải kiến tạo khu vực.

Phòng KHCN

Các bài viết khác