Hướng dẫn tải xuống và cài đặt ứng dụng Microsoft Authenticator để xác thực đăng nhập

22/03/2023

Ứng dụng Microsoft Authenticator giúp bạn đăng nhập vào tài khoản của mình khi bạn đang sử dụng xác minh hai bước. Xác minh hai bước giúp bạn sử dụng tài khoản của mình an toàn hơn vì mật khẩu có thể bị quên, bị đánh cắp hoặc bị xâm phạm. Xác minh hai bước sử dụng bước thứ hai giống như điện thoại của bạn để khiến người khác khó xâm nhập vào tài khoản của bạn hơn. Bạn có thể sử dụng ứng dụng Authenticator theo nhiều cách:

Ứng dụng Microsoft Authenticator giúp bạn đăng nhập vào tài khoản của mình khi bạn đang sử dụng xác minh hai bước. Xác minh hai bước giúp bạn sử dụng tài khoản của mình an toàn hơn vì mật khẩu có thể bị quên, bị đánh cắp hoặc bị xâm phạm. Xác minh hai bước sử dụng bước thứ hai giống như điện thoại của bạn để khiến người khác khó xâm nhập vào tài khoản của bạn hơn. Bạn có thể sử dụng ứng dụng Authenticator theo nhiều cách:

Xác minh hai bước: Phương pháp xác minh tiêu chuẩn, trong đó một trong các yếu tố là mật khẩu của bạn. Sau khi bạn đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của mình, bạn có thể phê duyệt thông báo hoặc nhập mã xác minh được cung cấp.

  • Đăng nhập điện thoại. Phiên bản xác minh hai yếu tố cho phép bạn đăng nhập mà không yêu cầu mật khẩu, sử dụng tên người dùng và thiết bị di động của bạn bằng dấu vân tay, khuôn mặt hoặc mã PIN của bạn.

  • Tạo mã. Là trình tạo mã cho bất kỳ tài khoản nào khác hỗ trợ ứng dụng xác thực.

  • Authenticator hoạt động với bất kỳ tài khoản nào sử dụng xác minh hai yếu tố và hỗ trợ các tiêu chuẩn mật khẩu một lần (TOTP) dựa trên thời gian.

Tổ chức của bạn có thể yêu cầu bạn sử dụng ứng dụng Authenticator để đăng nhập và truy cập dữ liệu cũng như tài liệu của tổ chức bạn. Ngay cả khi tên người dùng của bạn xuất hiện trong ứng dụng, tài khoản sẽ không được thiết lập làm phương thức xác minh cho đến khi bạn hoàn tất đăng ký. Để biết thêm thông tin, hãy xem  Thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn .

Tải xuống và cài đặt ứng dụng

  1. Cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Authenticator, dựa trên hệ điều hành của bạn:

  2. Android của Google. Trên thiết bị Android của bạn, hãy truy cập Google Play để  tải xuống và cài đặt ứng dụng Authenticator .

  3. iOS của Apple. Trên thiết bị Apple iOS của bạn, hãy truy cập App Store để  tải xuống và cài đặt ứng dụng Authenticator .

Quan trọng:  Nếu bạn hiện không sử dụng thiết bị di động của mình, thì bạn vẫn có thể tải ứng dụng Authenticator nếu gửi cho mình liên kết tải xuống từ trang ứng dụng Authenticator.

Thiết lập xác minh hai bước trên Authenticator

Để bảo mật tài khoản của bạn, ứng dụng Authenticator có thể cung cấp cho bạn một mã mà bạn cung cấp xác minh bổ sung để đăng nhập. Không cần đợi tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi. Các hướng dẫn sau đây đảm bảo chỉ bạn mới có thể truy cập thông tin của mình.

Cài đặt ứng dụng Authenticator

Để cài đặt ứng dụng Authenticator trên thiết bị Android, hãy quét mã QR bên dưới hoặc mở trang tải xuống từ thiết bị di động của bạn .

Mã QR Android để mở cửa hàng ứng dụng

2. Để cài đặt ứng dụng Authenticator trên Đối với iOS, hãy quét mã QR bên dưới hoặc mở trang tải xuống từ thiết bị di động của bạn .

Mã QR iOS để mở App Store

Thiết lập ứng dụng Authenticator

Sau khi bạn cài đặt ứng dụng Authenticator, hãy làm theo các bước bên dưới để thêm tài khoản của bạn:

  1. Mở ứng dụng Authenticator.

  2. Chọn (+) ở góc trên bên phải.

  3. Hướng máy ảnh của bạn vào mã QR hoặc làm theo hướng dẫn được cung cấp trong phần cài đặt tài khoản của bạn.

Sau khi tài khoản của bạn xuất hiện trong ứng dụng Authenticator, bạn có thể sử dụng mã một lần để đăng nhập. Để biết thêm thông tin và hỗ trợ trên Ứng dụng Authenticator, hãy mở trang  Tải xuống Microsoft Authenticator .

Bước tiếp theo

Thiết lập thông tin bảo mật để sử dụng tin nhắn văn bản (SMS) . Nhập số thiết bị di động của bạn và nhận mã văn bản mà bạn sẽ sử dụng để xác minh hai bước hoặc đặt lại mật khẩu.

Thiết lập thông tin bảo mật để sử dụng các cuộc gọi điện thoại . Nhập số thiết bị di động của bạn và nhận cuộc gọi điện thoại để xác minh hai bước hoặc đặt lại mật khẩu. 

Theo MS