Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ năm 2022, triển khai nhiệm vụ KHCN năm 2023

13/04/2023

Ngày 12/4/2023, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học (KHCN) năm 2022, triển khai nhiệm vụ KHCN năm 2023. Tham dự Hội nghị có GS.TS Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng; GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Nam, Phó hiệu trưởng; cùng đại diện lãnh đạo Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội trong trường, các nhà khoa học của trường đã tới dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Đỗ Ngọc Anh -  Trưởng phòng Khoa học công nghệ trình bày Báo cáo kết quả hoạt động KHCN của Nhà trường năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 trên các nội dung như: Kết quả thực hiện đề tài NCKH các cấp; Kết quả hoạt động NCKH ứng dụng và triển khai công nghệ; Các hoạt động KHCN khác; Phát triển tiềm lực KHCN; Phát triển và hoạt động của nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh; Hoạt động thông tin khoa học; Hợp tác quốc tế về KHCN; Hoạt động sở hữu trí tuệ; Các hội nghị, hội thảo khoa học; Khen thưởng về KHCN; Công tác quản lý, thúc đẩy hoạt động KHCN. Cùng với đó là kế hoạch 2023 với những nhiệm vụ cụ thể như Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia, cấp Bộ; các nhiệm vụ NKCH – triển khai công nghệ phục vụ các địa phương, doanh nghiệp; Các nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở; Nhiệm vụ KHCN khác; Nhiệm vụ quản lý KHCN.

Hội nghị đã lắng nghe những ý kiến trao đổi của các đại biểu về các nội dung của Bản báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động KHCN năm 2023. Đa số các ý kiến tập trung vào các vấn đề như cải tiến hoạt động NCKH, bất cập trong thanh quyết toán, định hướng trong NCKH cho từng giai đoạn, duy trì vị trí HUMG trong bảng xếp hạng…. Ban Tổ chức đã ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị.  

Phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị, GS.TS Trần Thanh Hải – Hiệu trưởng cho rằng hoạt động KHCN là một hoạt động vô cùng quan trọng trong các hoạt động nhằm xây dựng và nâng cao uy tín của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Trong thời gian tới, chúng ta cần làm tốt 6 điều sau đây:

1. Tiếp tục duy tri và nâng cao số lượng các đề xuất khoa học bằng nhiều kênh khác nhau để duy trì số lượng nghiên cứu ở các cấp khác nhau; mở rộng ra nhiều hình thức nhiều kênh để thu hút các đề tài. Đặc biệt là các chương trình lớn, các đề tài khoa học lớn của Nhà nước.

2. Tìm các giải pháp để khuyến khích công bố khoa học, khoa học quốc tế.

3. Tăng cường số lượng công bố khoa học, tăng cường số lượng sở hữu trí tuệ đáp ứng được yêu cầu phát triển của Nhà trường.

4. Đối với hoạt động quản lý khoa học công nghệ, tiếp tục: cải tiến các văn bản đề phù hợp với quy định hiện hành trong hoạt động khoa học công nghệ; khẩn trương khoa học công nghệ phù hợp với Nghị định 109; Sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp tình hình thực tế.

5. Tiếp tục duy trì hoạt động cải tiến hỗ trợ đề tài (quy định thuế, thanh toán, Tiếp tục thực hiện kết luận kiểm toán…).

6. Rà soát quy định về các nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh để điều chỉnh kịp thời, tường minh, khuyến khích các nhóm tham gia NCKH, đem lại sản phẩm cụ thể.

Có thể nói, với định hướng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng NCKH của Nhà trường năm vừa qua đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tin tưởng rằng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự phối hợp hiệu quả bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, sự nỗ lực của tập thể, các nhà khoa học và sinh viên trong toàn trường, hoạt động KHCN của Trường Đại học Mỏ - Địa chất sẽ ngày càng phát triển, hoàn thành tốt mục tiêu đặt ra năm 2023, tạo tiền đề hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025 và sớm đưa Nhà trường trở thành đại học định hướng nghiên cứu năm 2030. 

Phòng QHCC & DN