Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2023

12/05/2023

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2023

Quyết định số 489/QĐ-MĐC ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Hiệu trưởng về việc bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2023 như sau:

1. GS.TS Võ Trọng Hùng, giữ chức Chủ tịch Hội đồng;

2. GS.TS Trần Thanh Hải, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. PGS.TS Phạm Xuân Núi, giữ chức Thư ký Hội đồng.

Chi tiết xem file đính kèm

File đính kèm