Danh mục các đề xuất đề tài NCKH SV lần thứ 37 từ các Bộ môn và Khoa

17/10/2023

Danh mục các đề xuất đề tài NCKH SV lần thứ 37 từ các Bộ môn và Khoa

Thực hiện Thông báo số 546/B-MĐC ngày 05/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc Triển khai thực hiện NCKH SV năm học 2023-2024 (NCKH SV lần thứ 37), Nhà trường công bố danh sách các đề xuất đề tài NCKH SV từ các Bộ môn và các Khoa.

Sinh viên trong toàn Trường thuộc các khóa 64,65,66 và 67 có thể liên hệ trực tiếp với các Giáo viên hướng dẫn (Tác giả của đề xuất đề tài) theo thông tin được niêm yết hoặc liên hệ với các Bộ môn hoặc Văn phòng các Khoa để lựa chọn các đề tài phù hợp với chuyên ngành và đam mê nghiên cứu khoa  học của cá nhân.

Mẫu biểu đăng ký thực hiện các nhóm/cá nhân thực hiện đề tài liên hệ với Văn phòng các Khoa hoặc Giáo viên hướng dẫn để nhận trực tiếp.

Nhà trường rất mong nhận được sự hưởng ứng tích cực và tham gia của Sinh viên trong Trường để phong trào NCKH được lan tỏa rộng rãi, góp phần quan trọng vào sự thành công của HNKH SV lần thứ 37.

Deadline:

- Các đề tài thông thườngsinh viên hoàn thiện mẫu số 02 và gửi về các Bộ môn, Khoa trước ngày 30/10/2023

- Các đề tài tiềm năng: sinh viên hoàn thiện mẫu số 04a  và gửi về các Bộ môn, Khoa trước ngày 27/10/2023

Trân trọng,

DANH MỤC ĐỀ XUẤT CÁC ĐỀ TÀI NCKH SV TỪ CÁC KHOA (CẬP NHẬT ĐẾN 10H00' NGÀY 27/10/2023)

 

STT Giáo viên hướng dẫn Học hàm/Học vị Số điện thoại liên hệ/Email Tên đề tài đề xuất Đề tài thường niên Đề tài tiềm năng Khoa
1 Lê Hồng Anh PGS TS 0985016888/
lehonganh@humg.edu.vn
Xây dựng website quản lý khai thác thông tin tài nguyên du lịch tự nhiên x   Công nghệ thông tin
2 Lê Hồng Anh PGS TS 0985016888/
lehonganh@humg.edu.vn
Nghiên cứu ứng dụng FME trong phân tích dữ liệu không gian x   Công nghệ thông tin
3 Nguyễn Thị Phương Bắc ThS 0983140080/
nguyenthiphuongbac@humg.edu.vn
Phân tích và đánh giá xu hướng âm nhạc dựa trên tập dữ liệu Spotify x   Công nghệ thông tin
4 Nguyễn Thùy Dương ThS 0913004274/
nguyenthuyduong@humg.edu.vn
Phân tích, xác định các yếu tố ảnh hưởng tới việc rời bỏ của khách hàng (Customer Churn) dựa trên tập dữ liệu Telco. x   Công nghệ thông tin
5 Nguyễn Duy Huy TS 0868608379/
nguyenduyhuy@humg.edu.vn
Nghiên cứu xây dựng ứng dụng web quản lý sinh viên 5 tốt cho Trường Đại học Mỏ - Địa chất x   Công nghệ thông tin
6 Đặng Văn Nam ThS 0986226651/
dangvannam@humg.edu.vn
Nghiên cứu và ứng dụng học máy (Machine Learning) trong bài toán đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng. x   Công nghệ thông tin
7 Đặng Văn Nam ThS  0986226651/
dangvannam@humg.edu.vn
Nghiên cứu hệ thống đề xuất  (Recommendation System) và ứng dụng xây dựng hệ thống đề xuất sách dựa trên các thông tin liên quan x   Công nghệ thông tin
8 Nông Thị Oanh ThS 0983085852/
 nongthioanh@humg.edu.vn
Nghiên cứu  ứng dụng học sâu (deep learning) trong nhận diện  ngôn ngữ tay hỗ trợ người câm điếc giao tiếp x   Công nghệ thông tin
9 Dương Chí Thiện ThS 0986986743/
duongchithien76@gmail.com
Xây dựng chương trình mô phỏng phân chuyên ngành tại khoa Công nghệ Thông tin HUMG x   Công nghệ thông tin
10 Dương Chí Thiện ThS 0986986743/
duongchithien76@gmail.com
Ứng dụng hệ mật mã RSA và chữ ký điện tử vào việc mã hóa thông tin trong thẻ Căn cước công dân Việt Nam x   Công nghệ thông tin
11 Vương Thị Như Quỳnh TS 0915357151/
vuongthinhuquynh@humg.edu.vn
Ứng dụng thị giác máy tính phân loại rác thải dân dụng x   Công nghệ thông tin
12 Vương Thị Như Quỳnh TS 0915357151/
vuongthinhuquynh@humg.edu.vn
Ứng dụng hệ chuyên gia xây dựng bài toán đưa ra lời khuyên về dinh dưỡng cho trẻ em. x   Công nghệ thông tin
13 Vương Thị Như Quỳnh TS 0915357151/
vuongthinhuquynh@humg.edu.vn
Xây dựng app tìm địa điểm đỗ xe ô tô trong thành phố Hà Nội x   Công nghệ thông tin
14 Phạm Đức Hậu ThS 0913511609/
phamduchau@humg.edu.vn
Ngăn xếp, ứng dụng ngăn xếp lập chương trình tự động tính biểu thức số thực trên ngôn ngữ C++ x   Công nghệ thông tin
15 Phạm Đức Hậu ThS 0913511609/
phamduchau@humg.edu.vn
Nghiên cứu lập chương trình tự động thành lập bản vẽ triển khai khe nứt  hầm các công trình thủy điện. x   Công nghệ thông tin
16 Vũ Lan Phương ThS 0984223379/
vulanphuong@humg.edu.vn
Tìm hiểu và xây đựng một số mô hình trong bài toán dự báo khách hàng mua bảo hiểm lữ hành x   Công nghệ thông tin
17 Đào Thị Thu Vân TS 0987833395/
daothithuvan@humg.edu.vn
Ứng dụng AI vào gậy thông minh hướng dẫn chỉ đường người khiếm thị. x   Công nghệ thông tin
18 Lê Văn Hưng PGS. TS 0978779918/
levanhung@humg.edu.vn
Ứng dụng học máy trong dự đoán lãi suất ngân hàng x   Công nghệ thông tin
19 Lê Văn Hưng PGS. TS 0978779918/
levanhung@humg.edu.vn
Ứng dụng học máy trong phát hiện giao dịch thẻ tín dụng gian lận x   Công nghệ thông tin
20 Lê Văn Hưng PGS. TS 0978779918/
levanhung@humg.edu.vn
Ứng dụng học máy trong dự đoán khả năng trả nợ tín dụng mua nhà x   Công nghệ thông tin
21 Hoàng Anh Đức ThS 0986999984/
hoanganhduc@humg.edu.vn
Xây dựng mô hình Affliate Marketing cho dự án Elearning x   Công nghệ thông tin
22 Hoàng Anh Đức ThS 0986999984/
hoanganhduc@humg.edu.vn
Xây dựng hệ thống phần mềm gọi thợ x   Công nghệ thông tin
23 Nguyễn Thế Lộc GVC. TS 0983330682/
 nguyentheloc@humg.edu.vn
Xây dựng mạng xã hội học tập cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất x   Công nghệ thông tin
24 Nguyễn Thế Lộc GVC. TS 0983330682/
 nguyentheloc@humg.edu.vn
Xây dựng phần mềm một cửa với quy trình động Workflow x   Công nghệ thông tin
25 Nguyễn Thị Hữu Phương GVC.TS 0982189348/
nguyenthihuuphuong@humg.edu.vn
Phân loại dữ liệu LiDAR thành lập mô hình 3D sử dụng thư viện laspy của Python x   Công nghệ thông tin
26 Phạm Văn Đồng GVC.ThS 0904656357/
Phamvandong@humg.edu.vn
Xây dựng Website hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ phần mềm x   Công nghệ thông tin
27 Phạm Thị Nguyệt ThS 0904265605/
phamthinguyet@humg.edu.vn
Tìm hiểu và ứng dụng AI trong tuyển sinh đại học x   Công nghệ thông tin
28 Nguyễn Thu Hằng ThS 0982899011/
nguyenthuhang@humg.edu.vn
Tìm hiểu và xây dựng mạng blockchain x   Công nghệ thông tin
29 Phạm Quang Hiển ThS 0984722974/
phamquanghien@humg.edu.vn
Nghiên cứu phát triển phần mềm theo kiến trúc microservice x   Công nghệ thông tin
30 Nguyễn Thế Bình ThS 0976141696/
nguyenthebinh@humg.edu.vn
Nghiên cứu và áp dụng mô hình học sâu trong dự báo giá cả thị trường ngoại hối. x   Công nghệ thông tin
31 Dương Thị Hiền Thanh TS 0988088173/
 duongthihienthanh@humg.edu.vn
Nghiên cứu ứng dụng mô hình học sâu nhận diện các loại nhạc cụ dân tộc từ video. x   Công nghệ thông tin
32 Dương Thị Hiền Thanh TS 0988088173/
 duongthihienthanh@humg.edu.vn
Phân tích hành vi khách hàng và dự báo khả năng tham gia tiếp thị của khách hàng x   Công nghệ thông tin
33 Lê Thanh Huê PGS. TS 0382788468 /
lethanhhue.humg@gmail.com
Nhiên cứu, xây dựng phần mềm quản trị dữ liệu Doanh nghiệp      Công nghệ thông tin
34 Nguyễn Hoàng Long Tiến Sĩ 0916666384/
nguyenhoanglong@humg.edu.vn
Nghiên cứu xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý rác trên địa bàn thành phố Hà Nội x   Công nghệ thông tin
35 Trần Trung Chuyên Tiến sĩ 0983448779/
trantrungchuyen@humg.edu.vn
Phát triển ứng dụng quản lý thông tin thi đấu bóng bàn PingLog x   Công nghệ thông tin
36 Trần Thị Hòa Tiến sĩ 0979090687/
tranthihoa@humg.edu.vn
Tìm hiểu ứng dụng mạng nơron hồi quy LSTM, Python và Tensorflow trong  nghiên cứu nhiệt độ bề mặt  x   Công nghệ thông tin
37 Trần Mai Hương Thạc sỹ 0904629269/
tranmaihuong@humg.edu.vn
Xây dựng ứng dụng hỗ trợ đặt phòng  du lịch x   Công nghệ thông tin
38 Trần Mai Hương Thạc sỹ 0904629269/
tranmaihuong@humg.edu.vn
Xây dựng ứng dụng quản lý cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội x   Công nghệ thông tin
39 Đinh Bảo Ngọc Thạc sỹ 0975275118/
 dinhbaongoc@humg.edu.vn
Nghiên cứu các kĩ thuật xây dựng ứng dụng 3D GIS x   Công nghệ thông tin
40 Nguyễn Thị Mai Dung Tiến sĩ 0985276806/
nguyenthimaidung@humg.edu.vn
Xây dựng ứng dụng cảnh báo ô nhiễm môi trường x   Công nghệ thông tin
41 Trần Trường Giang Thạc sĩ 0948618185
/trantruonggiang@humg.edu.vn
Nghiên cứu ứng dụng mô hình YOLOv8 giải quyết bài toán theo dõi và đếm số lượng người thời gian thực. x   Công nghệ thông tin
42 Trương Xuân Bình Thạc sĩ 0967.222.588/
truongxuanbinh@humg.edu.vn
Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở và WebGIS xây dựng hệ thống quản lý và giám sát các hoạt động khoáng sản. x   Công nghệ thông tin
43 Diêm Công Hoàng GVC.TS 0888028552/
diemconghoang@humg.edu.vn
Xây dựng hệ thống theo dõi và phát triển sức khỏe cộng đồng x   Công nghệ thông tin
44 Diêm Công Hoàng GVC.TS 0888028552/
diemconghoang@humg.edu.vn
Nghiên cứu triển khai hệ thống tổng đài IP cho doanh nghiệp x   Công nghệ thông tin
45 Trần Thị Thu Thúy GVC.ThS 0983191425/
tranthithuthuy@humg.edu.vn
Xây dựng hệ thống giám sát và theo dõi nhịp tim x   Công nghệ thông tin
46 Đỗ Như Hải GV. ThS 0913053875/
donhuhai@gmail.com
Nghiên cứu triển khai hệ thống cảnh báo xâm nhập mạng. x   Công nghệ thông tin
47 Nguyễn Tuấn Anh GVC.ThS 0912896936/
 nguyentuananh@humg.edu.vn
Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng phân khúc khách hàng bằng thuật toán K-Means x   Công nghệ thông tin
48 Nguyễn Tuấn Anh GVC.ThS 0912896936/
nguyentuananh@humg.edu.vn
Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng di động chấm điểm phiếu trả lời trắc nghiệm x   Công nghệ thông tin
49 Đào Anh Thư GV. ThS 0388341234/
daoanhthu@humg.edu.vn
Tìm hiểu về dịch vụ Microsoft Azure x   Công nghệ thông tin
50 Đặng Quốc Trung GV. KS 0986488842/
dangquoctrung@humg.edu.vn
Nghiên cứu tìm hiểu về Machine Learning trong xây dựng hệ thống IDPS x   Công nghệ thông tin
51 Nguyễn Sơn Tùng ThS 0974055609/
nguyensontung@humg.edu.vn
Ứng dụng phần mềm Inventor hỗ trợ tính toán thiết kế khung máy ép thuỷ lực 20 Tấn x   Cơ- Điện
52 Nguyễn Sơn Tùng ThS 0974055609/
nguyensontung@humg.edu.vn
Nghiên cứu, tính toán thiết kế thang thoát hiểm cá nhân dành cho toà nhà dân dụng x   Cơ- Điện
53 Nguyễn Sơn Tùng ThS 0974055609/
nguyensontung@humg.edu.vn
Nghiên cứu, tính toán thiết kế máy hàn điểm dành cho sản phẩm tấm mỏng x   Cơ- Điện
54 Nguyễn Thanh Tùng ThS 0968524188/
 nguyenthanhtung@humg.edu.vn
Tính toán thiết kế máy bào vỏ quế x   Cơ- Điện
55 Nguyễn Thanh Tùng ThS 0968524188/
 nguyenthanhtung@humg.edu.vn
Tính toán thiết kế máy ép bùn băng tải x   Cơ- Điện
56 Nguyễn Thanh Tùng ThS 0968524188/
 nguyenthanhtung@humg.edu.vn
Tính toán thiết kế máy sấy nông sản mini x   Cơ- Điện
57 Nguyễn Văn Lại TS 0912019925/
 nguyenvanlai@humg.edu.vn
Tính toán, thiết kế và chế tạo bơm thủy lực bánh răng ăn khớp ngoài dùng cho rôbốt và tay máy công nghiệp x   Cơ- Điện
58 Nguyễn Văn Lại TS 0912019925/
 nguyenvanlai@humg.edu.vn
Tính toán, thiết kế và chế tạo xy lanh thủy lực tác dụng kép, cần pít tông hai phía (sử dụng trong các máy công cụ). x   Cơ- Điện
59 Phạm Thị Thủy TS 0965151531/
phamthithuy@humg.edu.vn
Ứng dụng kỹ thuật CAE trong tính toán, thiết kế hộp giảm tốc x   Cơ- Điện
60 Phạm Thị Thủy TS 0965151531/
phamthithuy@humg.edu.vn
Tính toán mô phỏng biến kim loại tấm bằng kỹ thuật CAE x   Cơ- Điện
61 Phạm Thị Thủy TS 0965151531/
phamthithuy@humg.edu.vn
Ứng dụng CAE trong tính toán thiết kế khuôn ép nhựa x   Cơ- Điện
62 Đoàn Kim Bình ThS 0973724023/
doankimbinh@humg.edu.vn
Tính toán thiết kế và mô phỏng quá trình làm việc của máy in 3D mini  x   Cơ- Điện
63 Đoàn Kim Bình ThS 0973724023/
doankimbinh@humg.edu.vn
Tính toán thiết kế và xây dựng mô hình gara ô tô tự động  x   Cơ- Điện
64 Đoàn Kim Bình ThS 0973724023/
doankimbinh@humg.edu.vn
Tính toán thiết kế hệ thống băng tải dùng trục vít x   Cơ- Điện
65 Nguyễn Khắc Lĩnh TS 0869133797/
nguyenkhaclinh@humg.edu.vn
Nghiên cứu, thiết kế ô tô điện cỡ nhỏ  x   Cơ- Điện
66 Nguyễn Khắc Lĩnh TS 0869133797/
nguyenkhaclinh@humg.edu.vn
Nghiên cứu, thiết kế thiết bị hỗ trợ thi công chống lò trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh x   Cơ- Điện
67 Phạm Văn Tiến TS 0904121293/
phamvantien@humg.edu.vn
Nghiên cứu, thiết kế máy bóc vỏ cứng hạt sen tươi x   Cơ- Điện
68 Trần Viết Linh ThS 0973932938/
tranvietlinh@humg.edu.vn
Nghiên cứu thiết bị cảnh báo khí độc trên ô tô x   Cơ- Điện
69 Trần Viết Linh ThS 0973932938/
tranvietlinh@humg.edu.vn
Nghiên cứu ứng dụng máy chẩn đoán lỗi ô tô trong sửa chữa điện điều khiển ô tô hiện đại x   Cơ- Điện
70 Trần Viết Linh ThS 0973932938/
tranvietlinh@humg.edu.vn
Nghiên cứu phương pháp điều khiển hệ thống truyền lực cho ô tô điện x   Cơ- Điện
71 Nguyễn Thế Hoàng ThS 09835173638/
nguyenthehoang@humg.edu.vn
Ứng dụng phần mềm Matlab - Simulinks trong mô phỏng mô hình lốp x   Cơ- Điện
72 Nguyễn Thế Hoàng ThS 09835173638/
nguyenthehoang@humg.edu.vn
Xây dựng chương trình tính toán động lực học ô tô x   Cơ- Điện
73 Nguyễn Văn Xô PGS.TS 0965078860/
nguyenvanxo@humg.edu.vn
Tính toán thiết kế 3D máy tách nước ly tâm x   Cơ- Điện
74 Nguyễn Văn Xô PGS.TS 0965078860/
nguyenvanxo@humg.edu.vn
Thiết kế và mô phỏng động lực học của máy tách nước ly tâm x   Cơ- Điện
75 Đoàn Công Luận TS 0905032686/
doancongluan@humg.edu.vn
Điều khiển thiết bị cơ, điện tử bằng cử chỉ ngón tay với Arduino x   Cơ- Điện
76 Đoàn Công Luận TS 0905032686/
doancongluan@humg.edu.vn
Nhận dạng và theo dõi khuôn mặt với Arduino x   Cơ- Điện
77 Đặng Vũ Đinh TS 0986350823/
dangvudinh@humg.edu.vn
Nhận diện khuôn mặt bằng Python và ứng dụng trong điểm danh môn học x   Cơ- Điện
78 Đặng Vũ Đinh TS 0986350823/
dangvudinh@humg.edu.vn
Ứng dụng công cụ thiết kế 3D để mô phỏng khí động lực học của cánh quạt hướng trục     Cơ- Điện
79 Đặng Vũ Đinh TS 0986350823/
dangvudinh@humg.edu.vn
Ứng dụng phần mềm Labview để kiểm soát nhiệt độ trong lò sấy x   Cơ- Điện
80 Đào Hiếu ThS 0946120262/
dhieu.tdh@gmail.com
Thiết kế xây dựng hệ thống quản lý và giám sát cho mô hình bãi đỗ xe thông minh x   Cơ- Điện
81 Đặng Văn Chí TS 0985190035/
dangvanchi1972@gmail.com
Nghiên cứu ứng dụng Matlab và Arduino để thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát nhiệt độ cho mô hình lò nhiệt x   Cơ- Điện
82 Phạm Thị Thanh Loan TS 915926568/
thanhloanbkhn@gmail.com
Thiết kế xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát cho mô hình trồng rau sạch trong nhà kính  x   Cơ- Điện
83 Đặng Văn Chí TS 0985190035/
dangvanchi1972@gmail.com
Ứng dung phần mềm Labview để thiết kế và xây dựng mô hình giám sát và cảnh báo khí Gas  x   Cơ- Điện
84 Nguyễn Thế Lực ThS 0974297876/
thelucqn@gmail.com
Thiết kế và xây dựng mô hình đo cường độ ánh sáng để tự động điều chỉnh độ sáng đèn x   Cơ- Điện
85 Phạm Thị Thanh Loan TS 915926568/
thanhloanbkhn@gmail.com
Xây dựng mô hình điều khiển cánh tay Robot phân loại sản phẩm theo màu sắc và chiều cao x   Cơ- Điện
86 Đặng Văn Chí TS 0985190035/
dangvanchi1972@gmail.com
Thiết kế phát triển hệ thống điều khiển giám sát cho mô hình ngôi nhà thông minh ứng dụng công nghệ IoT và mạng truyền thông không dây. x   Cơ- Điện
87 Nguyễn Đức Khoát PGS. TS 0982968976/
nguyenduckhoat@humg.edu.vn
Ứng dụng phần mềm LabVIEW để xây dựng mô hình điều khiển - giám sát ổn định mức trong bình chứa. x   Cơ- Điện
88 Khổng Cao Phong PGS. TS 0385742189/
khongcaophong@humg.edu.vn
Ứng dụng LabVIEW để xây dựng mô hình điều khiển và giám sát độ ẩm đất trong nông nghiệp thông minh x   Cơ- Điện
89 Nguyễn Đức Khoát PGS. TS 0982968976/
nguyenduckhoat@humg.edu.vn
Nghiên cứu phát triển các thuật toán điều khiển ứng dụng cho robot ABB-IRB120  x   Cơ- Điện
90 Khổng Cao Phong PGS. TS 0385742189/
khongcaophong@humg.edu.vn
Nghiên cứu ứng dung phần mềm LabVIEW đề giám sát các thông số cho động cơ điện một chiều x   Cơ- Điện
91 Uông Quang Tuyến ThS 0983032668/
uqtuyentdh@gmail.com
Ứng dụng mạng cảm biến không dây và công nghệ IoT để xây dựng mô hình giám sát độ ẩm đất trong dự báo trượt lở đất x   Cơ- Điện
92 Đào Hiếu ThS 0946120262/
dhieu.tdh@gmail.com
Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý nhân sự ứng dụng thẻ RF_ID và công nghệ nhận dạng vân tay x   Cơ- Điện
93 Nguyễn Đức Khoát PGS. TS 0982968976/
nguyenduckhoat@humg.edu.vn
Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý nhân sự ứng dụng thẻ RF_ID và công nghệ nhận dạng khuôn mặt x   Cơ- Điện
94 Nguyễn Thế Lực ThS 0974297876/
thelucqn@gmail.com
Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý nhân sự ứng dụng mã QR_CODE x   Cơ- Điện
95 Đặng Văn Chí TS 0985190035/
dangvanchi1972@gmail.com
Thiết kế xây dựng mô hình quản lý bãi đỗ xe tự động dựa trên công nghệ nhận dạng biển số x   Cơ- Điện
96 Nguyễn Thế Lực ThS 0974297876/
thelucqn@gmail.com
Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển và giám sát các thiết bị trong nhà ứng dụng Smart_Phone x   Cơ- Điện
97 Phạm Thị Thanh Loan TS 915926568/
thanhloanbkhn@gmail.com
Thiết kế xây dựng mô hình điều khiển các thiết bị trong ngôi nhà ứng dụng bằng giọng nói  x   Cơ- Điện
98 Uông Quang Tuyến ThS 0983032668/
uqtuyentdh@gmail.com
Nghiên cứu xây dựng mô hình giám sát quản lý sản phẩm ứng dụng công nghệ quét mã vạch x   Cơ- Điện
99 Đào Hiếu ThS 0946120262/
dhieu.tdh@gmail.com
Nghiên cứu ứng dụng đồng hồ đa năng Mikro DPM 380 để xây dựng hệ thống đo và giám sát phụ tải công nghiệp từ xa qua mạng Internet x   Cơ- Điện
100 Nguyễn Thế Lực ThS 0974297876/
thelucqn@gmail.com
Nghiên cứu ứng dụng thiết bị IoT cho mục đích điều khiển giám sát từ xa x   Cơ- Điện
101 Nguyễn Trường Giang ThS 0904220962/
nguyentruonggiang@humg.edu.vn
Thiết kế chế tạo mạch nạp ăcquy, pin lithium từ năng lượng mặt trời điện áp từ 12 đến 120VDC dòng nạp từ 1 đến 20A x   Cơ- Điện
102 Nguyễn Trường Giang ThS 0904220962/
 nguyentruonggiang@humg.edu.vn
Thiết kế bộ nghịch lưu hòa lưới điện mặt trời công suất 250W x   Cơ- Điện
103 Bùi Ngọc Hùng TS 0912921242/
 buingochung@humg.edu.vn
 Ứng dụng IC khuếch đại thuật toán nâng cao hiệu suất pin mặt trời x   Cơ- Điện
104 Nguyễn Tiến Sỹ ThS 0968896890/
 nguyentiensi@humg.edu.vn
Nghiên cứu thiết kế chế tạo mạng điện trở khả trình từ 1kΩ đến 100kΩ ứng dụng làm tải giả trong thí nghiệm điện x   Cơ- Điện
105 Nguyễn Tiến Sỹ ThS 0968896890/
nguyentiensi@humg.edu.vn
Nghiên cứu và mô phỏng hiện tượng phóng tĩnh điện (ElectroStatic Discharge - ESD) x   Cơ- Điện
106 Nguyễn Tiến Sỹ ThS 0968896890/
nguyentiensi@humg.edu.vn
Nghiên cứu thiết kế module camera quay quét thăm dò giếng sâu x   Cơ- Điện
107 Tống Ngọc Anh ThS 0985097546/
 tongngocanh@humg.edu.vn
Thiết kế robot tự hành theo cử chỉ con người x   Cơ- Điện
108 Nguyễn Thạc Khánh TS 0903806189/
 nguyenthackhanh@humg.edu.vn
Nghiên cứu thiết kế mạch BMS (Battery Management System) trong ắcquy lithium x   Cơ- Điện
109 Nguyễn Thạc Khánh TS 0903806189/
 nguyenthackhanh@humg.edu.vn
Nghiên cứu thiết kế mạch điều khiển (driver) đèn LED công suất lớn x   Cơ- Điện
110 Nguyễn Thạc Khánh TS 0903806189/
 nguyenthackhanh@humg.edu.vn
Nghiên cứu thiết kế mạch điều khiển (driver) đèn LED công suất lớn x   Cơ- Điện
111 Hà Thị Chúc ThS 0982860486/
 hathichuc@humg.edu.vn
Nghiên cứu các phương pháp xử lý tín hiệu từ cảm biến dòng x   Cơ- Điện
112 Kim Cẩm Ánh ThS 0913742666/
kimthicamanh@humg
Nghiên cứu thiết kế module điều khiển thiết bị điện dân dụng đa năng x   Cơ- Điện
113 Kim Cẩm Ánh ThS 0913742666/
kimthicamanh@humg
Nghiên cứu thiết kế thiết bị bảo vệ rò điện trong hệ thống điện dân dụng và công nghiệp x   Cơ- Điện
114 Nguyễn Thị Bích Hậu ThS 0977144733/
hauhumg123@gmail.com
Nghiên cứu đánh giá tổn thất điện năng do sóng hài trong hệ thống cung cấp điện các tòa nhà x   Cơ- Điện
115 Đỗ Như Ý PGS.TS 0916895888/
donhuy.humg@gmail.com
Xây dựng chương trình thiết kế động cơ không đồng bộ bằng phần mềm Matlab - simulink x   Cơ- Điện
116 Hồ Việt Bun TS 0982825880/
hovietbun@humg.edu.vn
Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà thông minh x   Cơ- Điện
117 Hồ Việt Bun TS 0982825880/
hovietbun@humg.edu.vn
Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng khả năng mang tải của hệ thống cáp ngầm bằng phần mềm ETAP x   Cơ- Điện
118 Hồ Việt Bun TS 0982825880/
hovietbun@humg.edu.vn
Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng phân tích thành phần sóng hài và thiết kế bộ lọc thành phần sóng hài trong hệ thống điện công nghiệp bằng phần mềm ETAP x   Cơ- Điện
119 Nguyễn Khắc Long GVC.TS 0908769987/
nguyenkhaclong@humg.edu.vn
Ứng dụng ngôn ngữ lập trình Python dự báo khai thác cho tầng Miocene hạ Mỏ Bạch Hổ x   Dầu khí và năng lượng
120 Trương Văn Từ GVC.ThS 0915039980,
truongvantu@humg.edu.vn
Lựa chọn dung dịch khoan trong đá nứt nẻ mỏ Bạch Hổ x   Dầu khí và năng lượng
121 Vũ Thiết Thạch GVC.ThS 0915704989
vuthietthach@humg.edu.vn
Xử lý muối lắng đọng trong ống nâng của các giếng khai thác gaslift ở mỏ Bạch Hổ. x   Dầu khí và năng lượng
122 Nguyễn Trần Tuân GVC.TS 0989556779
nguyentrantuan@humg.edu.vn
Nghiên cứu phương pháp trám xi măng khô để thi công khoan thăm dò qua địa tầng phức tạp ở bể than Quảng Ninh x   Dầu khí và năng lượng
123 Lê Quang Duyến GVC.TS 0982380188
lequangduyen@humg.edu.vn
Nghiên cứu giải pháp khai thác dầu khi kết hợp bơm ly tâm điện chìm và gaslift cho các giếng mỏ Thăng Long - Đông đô x   Dầu khí và năng lượng
124 Lê Quang Duyến GVC.TS 0982380188
lequangduyen@humg.edu.vn
Xây dựng công cụ trực quan hóa dữ liệu trên nền tảng Power BI hỗ trợ quản lý khai thác mỏ tại mỏ Ruby lô 01&02 x   Dầu khí và năng lượng
125 Doãn Thị Trâm GVC.ThS 0904698066
doanthitram@humg.edu.vn
Nghiên cứu tối ưu chế độ khai thác cho các giếng khai thác dầu khí mỏ Sông Đốc. x   Dầu khí và năng lượng
126 Nguyễn Văn Thành GVC.ThS 0975295213
nguyenvanthanh@humg.edu.vn
Nghiên cứu giải pháp kiểm soát cát xâm nhập vào giếng khai thác mỏ Cá Tầm x   Dầu khí và năng lượng
127 Trần Danh Hùng TS 0988292818
trandanhhung@humg.edu.vn
Nghiên cứu phương pháp Địa chấn khúc xạ trong xác định cấu trúc địa chất các tầng nông x   Dầu khí và năng lượng
128 Tống Thị Thanh Hương PGS.TS 0974550529
email: tongthithanhhuong@humg.edu.vn
Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite tự nhiên có khả năng lưu trữ năng lượng x   Dầu khí và năng lượng
129 Tống Thị Thanh Hương PGS.TS 0974550529
email: tongthithanhhuong@humg.edu.vn
Nghiên cứu chế tạo vật liệu chuyển pha trên cơ sở sinh khối   x Dầu khí và năng lượng
130 Nguyễn Thị Linh TS 0978533378
nguyenthilinh@humg.edu.vn
Nghiên cứu chất xúc tác sinh học tiên tiến    x Dầu khí và năng lượng
131 Nguyễn Thị Linh TS 0978533378
nguyenthilinh@humg.edu.vn
Nghiên cứu CN chế biến khí LNG   x Dầu khí và năng lượng
132 Ngô Hà Sơn TS 0904495554
ngohason@hymg.edu.vn
Nghiên cứu vật liệu hấp phụ xử lý môi trường  x   Dầu khí và năng lượng
133 Lê Đức Vinh TS 0912 291 922
leducvinh@humg.edu.vn
Nghiên cứu lựa chọn hệ thống thiết bị để nâng cao hiệu quả xử lý lắng đọng muối trong ống khai thác trên giàn  BKThTC 2 x   Dầu khí và năng lượng
134 Nguyễn Văn Thịnh PGS.TS 091 3044198
nguyenvanthinh@humg.edu.vn
Tìm hiểu giải pháp đảm bảo dòng chảy cho hệ thống đường ống thu gom vận chuyển dầu ở mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi x   Dầu khí và năng lượng
135 Nguyễn Thị Hải Yến TS 393900844
ng.haiyen.84@gmail.com
Nghiên cứu các mô hình ăn mòn-xói mòn trong công nghiệp Dầu khí. x   Dầu khí và năng lượng
136 Nguyễn Thanh Tuấn ThS 912291414
 nguyenthanhtuan@humg.edu.vn
Nghiên cứu nâng cao khả năng xử lý khí cho giàn khai thác trung tâm PQP – HT, mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh. x   Dầu khí và năng lượng
137 Hoàng Anh Dũng TS 0913 038 075
hoanganhdung@humg.edu.vn
Tính toán các thông số chế độ làm việc của tời khoan. x   Dầu khí và năng lượng
138 Bùi Vinh Hậu TS 0983929256
buivinhhau@humg.edu.vn
Biểu hiện kiến tao hoạt động khu vực Sốp Cộp, Sơn La x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
139 Bùi Vinh Hậu TS 0983929256
buivinhhau@humg.edu.vn
Đặc điểm cấu trúc địa chất khống chế quặng hóa mỏ Pb-Zn khu vực Bản Thi, Chợ Đồn, Bắc Kan x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
140 Phan Văn Bình ThS 0978135578/
phanvanbinh@humg.edu.vn
Nghiên cứu nhu cầu du lịch địa chất của khách du lịch tại địa bàn 2 xã Hữu Liên và xã Yên Thịnh huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
141 Phan Văn Bình ThS 0978135578/
phanvanbinh@humg.edu.vn
Xây dựng chương trình du lịch địa chất tại 2 huyện Hữu Lũng và huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
142 Ngô Thị Kim Chi TS 0983544609/
 ngothikimchi@humg.edu.vn
Biểu hiện của hoạt động kiến tạo lưu vực sông Tiền (Tây Nam Bộ) x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
143 Ngô Thị Kim Chi TS 0983544609/
 ngothikimchi@humg.edu.vn
Nghiên cứu các loài foraminifera khu vực Bạc Liêu-Sóc Trăng x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
144 Vũ Anh Đạo ThS 0986999566
 vuanhdao@humg.edu.vn
Sử dụng thuật toán học máy (Machine learning) trong nhận diện đối tượng tự động trong ảnh viễn thám. Ứng dụng trong ngành địa chất đô thị. x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
145 Vũ Anh Đạo ThS 0986999566
 vuanhdao@humg.edu.vn
Nghiên cứu ứng dụng công cụ lập trình Matlab trong trích suất chỉ số địa mạo - kiến tạo định lượng. Lấy ví dụ cho nghiên cứu kiến tạo hoạt động khu vực thượng nguồn sông Đà. x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
146 Nguyễn Hữu Hiệp TS 0966678900
nguyenhuuhiep@humg.edu.vn
Đặc điểm tiến hóa trầm tích vùng biển Tây Nam trong Holocen trên cơ sở minh giải tài liệu địa chấn  x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
147 Nguyễn Văn Phóng TS 0912019640
nguyenvanphong.dcct@humg.edu.vn 
Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định một số chỉ tiêu cơ lý của đất rời trên mẫu mô phỏng. x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
148 Bùi Trường Sơn PGS. TS buitruongson.humg.edu.vn Sự suy giảm độ bền của đất phong hóa hệ tầng Long Đai và ảnh hưởng đến hệ số ổn định mái dốc x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
149 Nguyễn Thị Nụ PGS. TS nguyenthinu@humg.edu.vn Nghiên cứu bước đầu sử dụng tro bã mía trong cải tạo đất x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
150 Phạm Thị Việt Nga TS phamthivietnga.dcct@humg.edu.vn Đặc điểm sức kháng cắt của đất trong điều kiện tự nhiên và bão hòa x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
151 Dương Văn Bình TS 904546259
duongvanbinh@humg.edu.vn
Nghiên cứu thành lập một số bản đồ yếu tố liên quan đến trượt lở dựa trên dữ liệu mô hình số độ cao (DEM) phục vụ đánh giá nguy cơ tai biến x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
152 Bùi Văn Bình TS 0977451663
buivanbinh@humg.edu.vn 
Nghiên cứu cải tạo đất bùn thải nạo vét từ các sông hồ khu vực Hà Nội làm vật liệu san lấp nền công trình xây dựng x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
153 Bùi Văn Bình TS 0977451663
buivanbinh@humg.edu.vn
Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt sợi trong chế tạo gạch lát vỉa hè x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
154 Nguyễn Thành Dương TS 0974952352
 nguyenthanhduong@humg.edu.vn
Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng tro trấu, tro rơm rạ đến cường độ kháng nén một trục của hỗn hợp đất-xi măng ở ven biển đồng bằng sông Cửu Long x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
155 Nguyễn Văn Hùng ThS 0383593226
 nguyenvanhung.dcct@gmail.com
Nghiên cứu đánh giá khả năng hóa lỏng của cát khu vực quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh thông qua thí nghiệm SPT x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
156 Phạm Minh Tuấn ThS phamminhtuan@humg.edu.vn Đặc điểm sụt lún Karst khu vực bệnh viện Bắc Hà, Lào Cai và đề xuất giải pháp xử lý x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
157 Phạm Thị Ngọc Hà ThS phamthingocha@humg.edu.vn Nghiên cứu cải tạo cấp phối hạt cho đất phong hóa làm vật liệu đắp đường giao thông x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
158 Nguyễn Bách Thảo TS.GVC 0913313309
nguyenbachthao@humg.edu.vn
Nghiên cứu chế tạo nút trám xi măng trong thi công khoan thăm dò địa chất khu vực Quảng Ninh      Khoa học và kỹ thuật địa chất
159 Vũ Thu Hiền ThS

0985817850

vuthuhien@humg.edu.vn

Nghiên cứu lựa chọn phương pháp đánh giá, tính toán dòng chảy tối thiểu phù hợp cho lưu vực sông Hương - tỉnh Thừa Thiên Huế     Khoa học và kỹ thuật địa chất
160 Trần Quang Tuấn TS 0974496531
tranquangtuan@humg.edu.vn
Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước dưới đất khu vực tỉnh Cà Mau phục vụ cho ăn uống sinh hoạt và tưới tiêu     Khoa học và kỹ thuật địa chất
161 Trần Vũ Long TS 0988623711
tranvulong@humg.edu.vn
Nghiên cứu thành lập mô hình số mô phỏng dịch chuyển vật chất trong thí nghiệm cột thấm quy mô phòng thí nghiệm     Khoa học và kỹ thuật địa chất
162 Khương Thế Hùng PGS.TS 0844264456/
khuongthehung@humg.edu.vn
Đặc điểm địa chất và các yếu tố khống chế quặng hoá vàng gốc khu vực Đắk Kan, tỉnh Kon Tum. x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
163 Lê Thị Thu GVC.TS 0338913374/
lethithu@humg.edu.vn
Nhận định mỏ nguồn gốc Porphyry ở Việt Nam x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
164 Hoàng Thị Thoa GVC.ThS 0976199881/
hoangthithoa@humg.edu.vn
Cách thành lập bảng tổng hợp thứ tự sinh thành & tổ hợp cộng sinh khoáng vật trên cơ sở kết quả nghiên cứu khoáng tướng. Ví dụ với mỏ Pb-Zn vùng Bản Lìm, Cao Bằng x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
165 Phan Viết Sơn TS 0967546625/
phanvietson@humg.edu.vn
Tổng hợp kết quả nghiên cứu về Lithium Việt Nam. x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
166 Phan Viết Sơn TS 0967546625/
phanvietson@humg.edu.vn
Đặc điểm địa chất và phân bố quặng thiếc khu vực Suối Mai, Quỳ Hợp, Nghệ An x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
167 Phạm Thị Thanh Hiền ThS 0988115980/
phamthithanhhien@humg.edu.vn
Đặc điểm địa chất  vùng Trấn Yên, Yên Bái và chất lượng kaolin mỏ Báo Đáp x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
168 Nguyễn Duy Hưng ThS 0975853803/
nguyenduyhung@humg.edu.vn
Nghiên cứu xác định tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm quặng Molipden khu vực Sa Pa, Lào Cai x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
169 Nguyễn Khắc Du TS 0983308746/
nguyenkhacdu@humg.edu.vn
Đặc điểm thành phần vật chất một số thể đá mafic khu vực Sông Mã, Sơn La x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
170 Lê Xuân Trường TS 0989386804/
lexuantruong@humg.edu.vn
Đặc điểm địa chất - quặng hóa và nhận định kiểu mỏ nguồn gốc điểm quặng vàng Làng Đầu, Yên Thổ, Cao Bằng x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
171 Đỗ Mạnh An ThS 977386616
domanhan@humg.edu.vn
Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
172 Đỗ Mạnh An ThS 977386616
domanhan@humg.edu.vn
Xây dựng và phân tích chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (Hanoi Toserco) x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
173 Đỗ Mạnh An ThS 977386616
domanhan@humg.edu.vn
Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (Hanoi Toserco) x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
174 Đỗ Mạnh An ThS 977386616
domanhan@humg.edu.vn
Tiềm năng phát triển du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non Nước Cao Bằng x   Khoa học và kỹ thuật địa chất
175 Nguyễn Thị Minh Thu Thạc sĩ 0989262045/
nguyenthu2012@gmail.com
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro tại công ty than Khe Chàm - TKV x   Kinh tế và QTKD
176 Nguyễn Thị Huyền Trang Thạc sĩ 983988941 Hoàn thiện kế toán quản trị doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại công ty CP than Mông Dương - Vinacomin x   Kinh tế và QTKD
177 Phạm Thị Hồng Hạnh Tiến sĩ 0982403198 Thực trạng và giải pháp cho kỹ năng giao tiếp của thế hệ trẻ và sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất trong giai đoạn ảnh hưởng của mạng xã hội ngày nay. x   Kinh tế và QTKD
178 Nguyễn Thị Kim Oanh Tiến sĩ 912022844 Chính sách thuế tài sản tại Việt Nam: Thực trạng và kiến nghị x   Kinh tế và QTKD
179 Dương Thị Nhàn Thạc sỹ 0981181813/
nhanduong.humg@gmail.com
Nghiên cứu về chu kỳ chuyển đổi tiền mặt tại các công ty cổ phần khai thác than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam x   Kinh tế và QTKD
180 Hoàng Thị Thủy Tiến sĩ 903070986 Tăng cường thực hành ESG của một số doanh nghiệp tại Việt Nam x   Kinh tế và QTKD
181 Phan Minh Quang Thạc sĩ 0989780868 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên ngành kế toán của các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội x   Kinh tế và QTKD
182 Lê Thị Thu Hồng Thạc sĩ 0979012815 Tìm hiểu hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU trong điều kiện thực thi EVFTA x   Kinh tế và QTKD
183 Nguyễn Thị Kim Liên Tiến sĩ 0917347888 Tìm hiểu cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp
 công lập
x   Kinh tế và QTKD
184  Phạm Thu Hương  Tiến sĩ 902201168 Tìm hiểu chính sách tài chính và nhân lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam     Kinh tế và QTKD
185 Nguyễn Tiến Hưng Tiến sĩ 936372666 Đánh giá năng lực số của sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất   Kinh tế và QTKD
186 Lưu Thị Thu Hà Tiến sĩ 944262896 Nghiên cứu tài chính xanh ở Việt Nam: Thực tiễn và kiến nghị x   Kinh tế và QTKD
187 Phí Thị Kim Thư Tiến sĩ 0985798338 Tìm hiểu về chính sách phân phối lợi nhuận trong công ty cổ phần  x   Kinh tế và QTKD
188 Trần Văn Hiệp Tiến sĩ 0983452009/
tranvanhiep@humg.edu.vn
Nghiên cứu xu hướng tiêu dùng sản phẩm hữu cơ nông sản tại thị trường Hà Nội và một số giải pháp marketing truyền thông cho sản phẩm hữu cơ tại Công ty TNHH Quốc Tế ANBIO x   Kinh tế và QTKD
189 Nguyễn Thu Hà Thạc sĩ 0945516786/
nguyenthuha.ktd@humg.edu.vn
Tác động của các thành phần giá trị thương hiệu đến hành vi tiêu dùng nông sản đặc sản của người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội x   Kinh tế và QTKD
190 Nguyễn Lan Hoàng Thảo Thạc sĩ 0947795628
/nguyenlanhoangthao@humg.edu.vn
Giải pháp marketing địa phương phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang x   Kinh tế và QTKD
191 Phạm Ngọc Tuấn Thạc sĩ

0919090689/

phamngoctuan@humg.edu.vn

Sử dụng mạng xã hội Facebook trong hoạt động truyền thông và marketing của các tổ chức. Ứng dụng tại một số Fanpage của Khoa Kinh tế - QTKD x   Kinh tế và QTKD
192 Nguyễn Thanh Thủy Tiến sĩ 0912493879
/nguyenthanhthuy@humg.edu.vn
Nghiên cứu thực trạng mắc bệnh trầm cảm trong giới trẻ hiện nay x   Kinh tế và QTKD
193 Nguyễn Thanh Thủy Tiến sĩ 0912493879
/nguyenthanhthuy@humg.edu.vn
Nghiên cứu thực trạng tự học của sinh viênTrường  đại học Mỏ - Địa chất x   Kinh tế và QTKD
194 Nguyễn Lan Hoàng Thảo Thạc sĩ 0947795628/
nguyenlanhoangthao@humg.edu.vn
Thực trạng và giải pháp tham gia hoạt động tình nguyện của sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất x   Kinh tế và QTKD
195 Lê Minh Thống  Tiến sĩ 0983672005
/leminhthong@humg.edu.vn
Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển kinh tế đêm ở một số quốc gia, áp dụng vào quảng bá phát triên hoạt động kinh tế đêm của thành phố Hà Nội x   Kinh tế và QTKD
196 Nguyễn Thị Ngọc Anh Thạc sĩ 0983786915/ ngocanh.nt159@gmail.com Thực hiện trách nhiệm xã hội trong việc đảm bảo quyền của người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam hiện nay. x   Kinh tế và QTKD
197 Phạm Thu Trang  Tiến sĩ 0912312925/
phamthutrang@humg.edu.vn
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ Ký túc xá tại trường Đại học Mỏ-Địa chất x   Kinh tế và QTKD
198 Nguyễn Thanh Thảo ThS 0914828121
nguyenthanhthao@humg.edu.vn
Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên khi mua quần áo trên sàn thương mai điện tử x   Kinh tế và QTKD
199 Vũ Diệp Anh  Tiến sĩ 0913058376
vudiepanh@humg.edu.vn
Vận dụng mô hình kinh tế lượng trong nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới xuất khẩu cà phê của Việt Nam x   Kinh tế và QTKD
200 Nguyễn Thị Hồng Loan  Tiến sĩ 0978415963/
loanhumg@gmail.com
Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông nội bộ của Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) x   Kinh tế và QTKD
201 Nguyễn Thị Hồng Loan  Tiến sĩ 0978415963/
loanhumg@gmail.com
Nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng tùy chọn thanh toán Buy Now Pay Later của sinh viên, nghiên cứu đối với sinh viên trường ĐH Mỏ - Địa chất x   Kinh tế và QTKD
202 Nguyễn Thị Hoài Nga PGS. TS 0904143711
/nguyenthihoainga@humg.edu.vn
Nghiên cứu thực trạng và xu hướng thị trường than năng lượng trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng hiện nay x   Kinh tế và QTKD
203 Lê Đình Chiều  Tiến sĩ 0383036606/
ledinhchieu@humg.edu.vn
Phát triển chuỗi cung ứng tuần hoàn ngành công nghiệp mỏ than Việt Nam x   Kinh tế và QTKD
204 Nguyễn Văn Thưởng Thạc sĩ 0936067899/
nguyenvanthuong@humg.edu.vn
Nghiên cứu nhận thức của sinh viên trường đại học Mỏ - Địa chất về đại sứ thương hiệu là người nổi tiếng x   Kinh tế và QTKD
205 Nguyễn Đức Thắng Thạc sĩ 09045932198/
nguyenducthang.ktm@gmail.com
Mối quan hệ giữa ý định tới hành vi khởi nghiệp trong sinh viên: Góc nhìn yếu tố cá nhân sinh viên x   Kinh tế và QTKD
206 Phạm Kiên Trung Thạc sĩ 0973700428
/phamkientrung@humg.edu.vn
Ảnh hưởng của trải nghiệm giao hàng điểm cuối tới sự hài lòng khách hàng trong TMĐT B2C x   Kinh tế và QTKD
207 Nguyễn Thị Hường Thạc sĩ 0388431866
/Nguyenthihuong@humg.edu.vn
Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng với dịch vụ giao hàng chặng cuối của các công ty giao hàng TMĐT trên địa bàn thành phố Hà Nội x   Kinh tế và QTKD
208 Nguyễn Ngọc Khánh PGS.TS 0912826731
/nguyenngockhanh@humg.edu.vn
Phát triển bền vững ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2030 x   Kinh tế và QTKD
209 Lê Văn Chiến Thạc sĩ 0984033076/
levanchien@humg.edu.vn
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng khi mua sắm trên sàn thương mại điện tử Tiktokshop x   Kinh tế và QTKD
210 Lê Văn Chiến Thạc sĩ 0984033076/
levanchien@humg.edu.vn
Ảnh hưởng của công nghệ trí tuệ nhân tạo đến hành vi mua hàng trực tuyến tại các sàn thương mại điện tử của khách hàng trên địa bàn Hà Nội x   Kinh tế và QTKD
211 Đào Anh Tuấn  Tiến sĩ 0912972929/
daoanhtuan@humg.edu.vn
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hoạt động tuyển sinh của trường đại học Mỏ - Địa chất x   Kinh tế và QTKD
212 Đào Anh Tuấn  Tiến sĩ 0912972929/
daoanhtuan@humg.edu.vn
Xây dựng chiến dịch truyền thông đa phương tiện nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên trường đại học Mỏ địa chất về giảm thải rác nhựa trong thương mại điện tử x   Kinh tế và QTKD
213 Phạm Kiên Trung  Tiến sĩ 0912972929/
daoanhtuan@humg.edu.vn
Nghiên cứu ứng dụng Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hoạt động hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất x   Kinh tế và QTKD
214 Đồng Thị Bích  Tiến sĩ 0946540373/
dongthibich@humg.edu.vn
Tác động của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đến sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình x   Kinh tế và QTKD
215 Phan Thị Thùy Linh Thạc sĩ 0974927681
phanthithuylinh@humg.edu.vn
Thực trạng và các yếu tố liên quan đến trầm cảm, lo âu, tress ở sinh viên của trường Đại học Mỏ - Địa chất x   Kinh tế và QTKD
216 Đỗ Văn Bình PGS.TS 0903202733/
dovanbinh@humg.edu.vn
Nghiên cứu thực trạng xả thải nước từ các mỏ than vùng Quảng Ninh và đề xuất giải pháp tái sử dụng nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất x   Môi trường
217 Đỗ Thị Hải ThS 0904466505/
dothihai@humg.edu.vn
Đánh giá đặc điểm nguồn nước xả thải vào sông Phó Đáy và khả năng tiếp nhận nước thải của sông  x   Môi trường
218 Nguyễn Thị Hồng ThS 0974643031/
nguyenthihong@humg.edu.vn
Nghiên cứu ứng dụng các mô hình học máy để dự báo chất lượng nước mặt trên địa bàn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh x   Môi trường
219 Đào Trung Thành ThS 0974258985/
daotrungthanh@humg.edu.vn
Nghiên cứu thực hành kinh tế tuần hoàn trong ngành than: Ứng dụng tại mỏ Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh x   Môi trường
220 Nguyễn Quốc Phi TS 0969084679/
nguyenquocphi@humg.edu.vn
Nghiên cứu nhận dạng các vị trí trượt lở sử dụng một số chỉ số sinh thái trên ảnh viễn thám x   Môi trường
221 Nguyễn Quốc Phi TS 0969084679/
nguyenquocphi@humg.edu.vn
Khoanh vùng nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng sử dụng phương pháp phân cụm không gian x   Môi trường
222 Nguyễn Văn Dũng TS 0904624268 /
nguyenvandung@humg.edu.vn
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của khí phóng xạ radon (222Rn; 220Rn) đến môi trường khu vực mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai x   Môi trường
223 Nguyễn Văn Dũng TS 0904624268
/ nguyenvandung@humg.edu.vn
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của bãi thải khai thác, chế biến quặng đồng đến môi trường khu vực huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai  x   Môi trường
224 Vũ Thị Phương Thảo TS 0382536336/
vuthiphuongthao@humg.edu.vn
Nghiên cứu khả năng cải thiện và bảo vệ đất dốc của các loại hình trồng cây dong riềng ở xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn x   Môi trường
225 Phan Thị Mai Hoa ThS 0973988968
phanthimaihoa@humg.edu.vn
Nghiên cứu đánh giá tổn thương do tai biến trượt lở đất đến người dân tại Hà Quảng – Hoà An, tỉnh Cao Bằng x   Môi trường
226 Phan Thị Mai Hoa ThS 0973988968
phanthimaihoa@humg.edu.vn
Áp dụng kiểm toán chất thải tại khu A trường Đại học Mỏ - Địa hất và đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp x   Môi trường
227 Nguyễn Thị Cúc ThS 0987722528
nguyencuc.humg@gmail.com
Nghiên cứu đánh giá phát thải bụi liên quan đến hoạt động khai thác quặng apatit, tỉnh Lào Cai x   Môi trường
228 Dương Anh Quân ThS 0344779968/
duonganhquan@humg.edu.vn
Đề tài nghiên cứu KHSV: Ứng dụng lập trình python trong tự động hóa một số quy trình phân tích dữ liệu không gian phục vụ đánh giá rủi ro thiên tai. x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
229 Nguyễn Danh Đức ThS 0977152988/
nguyendanhduc@humg.edu.vn
Nghiên cứu quy trình bay chụp bằng thiết bị bay không người lái DJI Marvic 3 Multispectral trong công tác thanh lập bản đồ. x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
230 Đỗ Thị Phương Thảo TS 0977152988/
dothiphuongthao@humg.edu.vn
Nghiên cứu ứng dụng viễn thám - gis trong thành lập bản đồ khả năng phát sinh rác thải nhựa từ đất liền ra biển x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
231 Hoàng Anh Tuấn ThS 0983995527
hoanganhtuan@humg.edu.vn
Bình sai lưới tự do GPS x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
232 Đinh Hải Nam TS 0988040280
dinhhainam@humg.edu.vn
Nghiên cứu quy trình và phương pháp nhập dữ liệu trong công tác xây dựng CSDL địa chính x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
233 Nguyễn Thị Dung ThS 0368878568/
 nguyenthidung@humg.edu.vn
Đánh giá tác động của dự thảo luật đất đai 2023 lên thị trường bất động sản thành phố Hà Nội. x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
234 Trần Trung Anh TS 0987831886
 trantrunganh@humg.edu.vn
Công tác thu thập dữ liệu địa tin học trên thiết bị di động sử dụng trạm CORS đặt tại trường ĐH Mỏ - Địa chất x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
235 Lê Thanh Nghị ThS 0988724861
lethanhnghi@humg.edu.vn
Xác định biến động đường bờ biển bằng công nghệ địa tin học x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
236 Dương Thành Trung TS 932202162
duongthanhtrung@humg.edu.vn
Ứng dụng công nghệ GNSS RTK trong tự động hóa công tác san ủi công trình x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
237 Nguyễn Việt Hà PGS-TS 0975685159
 nguyenvietha@humg.edu.vn
Nghiên cứu lập chương trình giám sát thiết bị môi trường trong quản lý đô thị x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
238 Phạm Công Khải PGS.TS 0988115987
phamcongkhai@humg.edu.vn
Nghiên cứu thiết kế xây dựng hệ thống quan
trắc trượt lở đất đá theo thời gian thực dựa trên
công nghệ GNSS/CORS
x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
239 Nguyễn Thị Kim Thanh TS 0989358084
nguyenthikimthanh@humg.edu.vn
Ứng dụng GIS phục vụ quản lý dữ liệu địa chính tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
240 Phạm Trung Dũng TS 0904303904
 phamtrungdung@humg.edu.vn
Nghiên cứu phương pháp trích xuất dữ liệu trên ảnh UAV phục vụ công tác quản lý đô thị x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
241 Nguyễn Gia Trọng TS 0963124980
nguyengiatrong@humg.edu.vn
Khảo sát kết quả xử lý dữ liệu GNSS chuỗi thời gian trực tuyến x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
242 Phạm Ngọc Quang ThS 0973037551
phamngocquang@humg.edu.vn
Nghiên cứu đánh giá kết quả bay chụp ảnh địa hình bằng kỹ thuật RTK sử dụng mạng lưới trạm quan trắc thường trực VN-GEONET x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
243 Lê Thị Thanh Tâm ThS 0904501984
lethithanhtam@humg.edu.vn
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ UAV trong thành lập bản đồ địa hình khu vực Cảng hành khách Rạch Giá - Kiên Giang x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
244 Nguyễn Văn Sáng PGS.TS 0947368825/
nguyenvansang@humg.edu.vn
Nghiên cứu xác định dị thường trọng lực từ mô hình trường trọng lực trái đất toàn cầu x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
245 Phạm Thị Kim Thoa ThS 0989140061
phamthikimthoa@humg.edu.vn
Hồ sơ địa chính và quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa chinh x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
246 Phạm Thị Kim Thoa ThS 0989140061
phamthikimthoa@humg.edu.vn
Ứng dụng phương pháp thẩm định tài chính đánh giá hiệu quả dự án đầu tư bất động sản x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
247 Phạm Văn Hiệp ThS 0918281109
phamvanhiep@humg.edu.vn
Nghiên cứu quy trình tự động hoá biên tập nhóm lớp nội dung địa hình từ cơ sở dữ liệu nền địa lý sang phần mềm Autocad x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
248 Phùng Minh Sơn ThS 0975313441
phungminhson@humg.edu.vn
Đánh giá dữ liệu "Móng nhà - Building footprints" bằng ảnh UAV tại địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
249 Trần Thị Tuyết Vinh ThS 0904583579
tranthituyetvinh@humg.edu.vn
Tìm hiểu một số mô hình cảnh báo bệnh hô hấp có ứng dụng GIS x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
250 Nguyễn Quốc Long TS 0916196336
nguyenquoclong@humg.edu.vn
Dự báo lún bề mặt sử dụng phương pháp mạng nơ-ron nhân tạo x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
251 Trần Xuân Miễn TS 0913315630
tranxuanmien@humg.edu.vn
Khảo sát thực trạng quỹ đất giao thông
tại quận Bắc Từ Liêm
x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
252 Đặng Thị Hoàng Nga Th.S 915021059.
Dangngahumg@gmail.com
Tìm hiểu thị trường BĐS quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
253 Đặng Thị Hoàng Nga Th.S 915021059.
Dangngahumg@gmail.com
Tối ưu hóa lợi nhuận lợi hình BĐS phòng trọ cho thuê x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
254 Nguyễn Văn Trung PGS.TS 0986058067
 nguyenvantrung@humg.edu.vn
Nghiên cứu công nghệ địa không gian trong đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu đến phát triển du lịch x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
255 Đoàn Thị Nam Phương ThS 0363838468.
 doanthinamphuong@humg.edu.vn
Nghiên cứu quy trình xây dựng bản đồ dự báo nguy cơ cháy rừng từ dữ liệu viễn thám và hệ thông tin địa lý x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
256 Nguyễn Thị Hiền ThS 0942959775
nguyenthihiendc@humg.edu.vn
Ứng dụng công nghệ GIS lập bản đồ giá đất phục vụ công tác GPMB cho tuyến đường thuộc khu vực.... x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
257 Trần Đình Thành NCS.Ths trandinhthanh@humg.edu.vn Ứng dụng phần mềm Gcadas tích hợp xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
258 Phạm Thị Làn TS phamthilanhd123@gmail.com Ứng dụng viễn thám trong nghiên cứu biến động đường bờ x   Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
259  Nguyễn Chí Thành PGS.TS 0988729626/
nguyenchithanh@humg.edu.vn 
Nghiên cứu tối ưu mô hình trí tuệ nhân tạo trong thi công đường hầm bằng phương pháp khoan nổ mìn để dự báo, tính toán diện tích gương hầm sau khi nổ mìn với độ chính xác cao x   Xây dựng
260 Đỗ Ngọc Thái TS 0984130626/
dongocthai@humg.edu.vn 
Phân tích trạng thái ứng suất biến dạng của vỏ chống hai đường hầm song song trong đô thị x   Xây dựng
261 Nguyễn Duyên Phong TS 0967318556
/nguyenduyenphong@humg.edu.vn 
Nghiên cứu tính toán ổn định mái dốc Cụm công nghiệp Lăng Cô – Tân Yên – Bắc Giang x   Xây dựng
262 Nguyễn Tài Tiến TS 0975520220/
nguyentaitien@humg.edu.vn 
Nghiên cứu phương pháp xác định lượng thuốc nổ đơn vị (q) khi thi công đường hầm bằng phương pháp khoan nổ mìn x   Xây dựng
263  Đặng văn Kiên PGS.TS 0983080325/
dangvankien@humg.edu.vn 
Nghiên cứu xây dựng bãi đỗ xe ngầm khu vực Ga Hà Nội  x   Xây dựng
264  Đặng văn Kiên, Đỗ Ngọc Anh PGS.TS 0983080325/
dangvankien@humg.edu.vn 
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của công trình bề mặt đến độ ổn định của vỏ chống hầm metro tiết diện chữ nhật cong x   Xây dựng
265 Đặng Văn Phi TS 0828316888/
dangvanphi@humg.edu.vn
Nghiên cứu một số tính chất cơ lý của bê tông cường độ cao sử dụng hạt cácbon nano.  x   Xây dựng
266 Ngô Xuân Hùng TS 0987707123/
ngoxuanhung@humg.edu.vn
Nghiên cứu đánh giá khả năng bảo vệ cốt thép của bê tông cường độ cao chịu ảnh hưởng môi trường nước biển x   Xây dựng
267 Lê Huy Việt TS 0826588562/
lehuyviet@humg.edu.vn
Nghiên cứu chế tạo bê tông có cường độ chịu nén trên 120 MPa sử dụng các nguyên vật liệu sẵn có tại Việt Nam x   Xây dựng
268 Lê Huy Việt TS 0826588562/
lehuyviet@humg.edu.vn
Nghiên cứu đánh giá khả năng cảm biến vết nứt của bê tông thông minh cường độ cao x   Xây dựng
269 Bùi Văn Đức TS 0905684748/
buivanduc@humg.edu.vn
Nghiên cứu xây dựng phương án ổn định mái dốc đào chiều cao lớn (30-50m) sử dụng kết cấu gia cố hỗn hợp x   Xây dựng
270 Tăng Văn Lâm TS 0917422689/
tangvanlam@humg.edu.vn
Nghiên cứu khả năng chế tạo bê tông nhẹ tạo khí dị hướng trên cơ sở bột nhôm kim loại kết hợp hỗn hợp tro bay, bộ gốm sứ TOTO và bột đá vôi nghiền mịn   x Xây dựng
271 Đặng Quang Huy TS 942029786/
dangquanghuy@humg.edu.vn
Đánh giá hiện trạng các khu nhà tập thể cũ ở Hà Nội về vấn đề phòng cháy, chữa cháy. x   Xây dựng
272 Đặng Quang Huy TS 942029786/
dangquanghuy@humg.edu.vn
Nghiên cứu các phương pháp nâng cao khả năng kháng hóa lỏng của nền đất. x   Xây dựng
273 Hoàng Đình Phúc TS 915008235/
hoangdinhphuc@humg.edu.vn
Nghiên cứu lựa chọn giải pháp bảo vệ ổn định mái taluy dương nền đường giao thông x   Xây dựng
274 Hoàng Đình Phúc TS 915008235/
hoangdinhphuc@humg.edu.vn
Nghiên cứu tổng quan các công trình phòng hộ đảm bảo ổn định taluy nền đường giao thông.  x   Xây dựng
275 Nguyễn Trọng Dũng TS 0903459802
nguyentrongdung@humg.edu.vn
Nghiên cứu đặc điểm, tính chất cơ lý của cát nghiền từ đá và công nghệ nghiền đá thành cát x   Xây dựng
276 Phạm Văn Hùng TS 0913899098/
phamvanhung@humg.edu.vn
Nghiên cứu sự ổn định của tường chắn đất xây dựng trên nền đất yếu x   Xây dựng
277 Phạm Văn Hùng TS 0913899098/
phamvanhung@humg.edu.vn
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản lý không gian đô thị trong các khu đô thị tại Hà Nội x   Xây dựng
278 Vũ Minh Ngạn TS 0988948482
/vuminhngan@humg.edu.vn
Nghiên cứu phân tích tính toán nội lực trong vỏ hầm tuyến hầm metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh Bến Thành – Suối Tiên x   Xây dựng
279 Phạm Đức Thọ TS 0976415657/
phamductho@humg.edu.vn
Nghiên cứu giải pháp gia cường kết cấu cũ x   Xây dựng

Phòng KHCN

File đính kèm
Các bài viết khác