Thông báo về Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ khí, điện, tự động hóa (MEAE2023)

05/12/2023

✴️ Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ khí, điện, tự động hóa (National Conference on Mechanical, Electrical, Automation Engineering) năm 2023 do Trường Đại học Mỏ - Địa chất phối hợp với một số trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan và doanh nghiệp trong nước tổ chức.
🔺 Hội nghị nhằm giới thiệu, trao đổi, quảng bá các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và kinh nghiệm giữa các Nhà khoa học trong và ngoài nước về những tiến bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực liên quan.
🔶 Sau thành công của Hội nghị lần thứ 1, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tiếp tục tổ chức Hội nghị MEAE 2023. Chương trình cụ thể như sau:
* Phiên tổng thể
- Thời gian: 8h30 ÷ 9h30 ngày 08/12/2023;
- Địa điểm: Phòng Phổ Yên, tầng 3 nhà C12 tầng, khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
* Tiểu ban Kỹ thuật cơ khí
- Thời gian: 9h30 ÷ 12h00 ngày 08/12/2023
- Địa điểm: Phòng Phổ Yên, tầng 3 nhà C12 tầng, khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
* Tiểu ban Kỹ thuật điện, điện tử
- Thời gian: 9h30 ÷ 12h00 ngày 08/12/2023
- Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng Địa chất, tầng 9 nhà C12 tầng, khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
* Tiểu ban Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
- Thời gian: 9h30 ÷ 12h00 ngày 08/12/2023
- Địa điểm: Phòng Từ Liêm, tầng 1 nhà B, khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
🔷 Ban Tổ chức kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý, các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp; các giảng viên, sinh viên quan tâm tới tham dự.
🔻 Để chương trình với chất lượng cao nhất, Ban Tổ chức mong nhận được toàn văn bài báo từ các nhà khoa học, nhà quản lý và các cơ sở giáo dục đào tạo và doanh nghiệp.
◼️ Thời hạn nộp bản mềm qua email: meae@humg.edu.vn, ngày 21/9/2023.
❗Để biết thêm thông tin Hội nghị MEAE vui lòng liên hệ:
☎ Điện thoại: 0385742189 – Mr Phong
Website: https://meae.humg.edu.vn/
Trân trọng./.
Các bài viết khác