Học bổng Thạc sĩ toàn phần tại VQ Anh khối ngành STEM dành cho nữ giới - Women in STEM 2024

25/02/2024

10 suất học bổng cấp cho nữ sinh trong khu vực Đông Nam Á học tập sau đại học tại University of Bristol và Univdersity of Warwick.

Thông tin về các ngành học offer học bổng WIS năm 2024:
- University of Bristol: https://www.bristol.ac.uk/students/support/finances/scholarships/women-in-stem-scholarship/

- Univdersity of Warwick: https://warwick.ac.uk/study/scholarships-and-bursaries/scholarships  (gõ Women in STEM ở ô Search để tìm danh sách ngành)

📌 Thông tin về học bổng:
https://www.britishcouncil.vn/en/study-uk/scholarships-financial-support/british-council-scholarships-women-stem?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=cehighereducation-universitystudents-womeninstem-ea-vn

https://www.britishcouncil.vn/giao-duc-vuong-quoc-anh/hoc-bong-va-ho-tro-tai-chinh/hoc-bong-toan-phan-khoi-nganh-stem-cho-nu-gioi?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=cehighereducation-universitystudents-womeninstem-ea-vn

📌 Để giới thiệu chi tiết hơn về chương trình, Mạng lưới các trường Đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức Hội thảo trực tuyến Women in STEM 2024

- Hội thảo Women in STEM chia sẻ thông tin về khối ngành STEM, học bổng Women in STEM của Hội đồng Anh và chương trình ASEAN-UK SAGE, và chia sẻ kinh nghiệm apply học bổng.

- Thời gian: 20h00 ngày 7/3/2024

- Đăng ký tham dự hội thảo:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=n7jxBugHT0a0COwbRXA_MbCdctW_J8ZGjAJAePRmd_JUQTRCSjRBOElNSkhGOFVMT1I3OEhSNE5GUy4u

 

P.HTQT