Giáo sư Trần Thanh Hải được Hội đồng Giáo sư Nhà nước bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ nhiệm kỳ 2024 – 2029

06/06/2024

Ngày 04/6/2024, Hội đồng Giáo sư Nhà nước (GSNN) nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã họp phiên thứ nhất, PGS. TS Nguyễn Kim Sơn – Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng GSNN chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp này, Hội đồng GSNN đã công bố Quyết định số 05/QĐ-HĐGSNN ngày 31/5/2024 về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng GSNN Nhiệm kỳ 2024 – 2029 và số 06/QĐ-HĐGSNN ngày 31/5/2024 về việc thành lập 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2024. Theo các quyết định này, Giáo sư Tiến sĩ (GS.TS) Trần Thanh Hải – Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất được bổ nhiệm là Ủy viên Hội đồng GSNN kiêm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Các thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029

GS. TS Trần Thanh Hải là một nhà khoa học có uy tín về lĩnh vực Khoa học Trái đất. Ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về Địa chất học tại Đại học Regina, Canada năm 2001. Năm 2002 ông trở thành giảng viên của Bộ môn Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Sau khi hoàn thành học vị tiến sĩ, Ông được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2009 và chức danh Giáo sư năm 2018. Hiện nay GS.TS Trần Thanh Hải là Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

GS. TS Trần Thanh Hải đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu về luận giải địa chất, cấu trúc và khôi phục lịch sự kiến tạo khu vực cũng như vai trò của chúng với tài nguyên địa chất, tai biến địa chất và môi trường sinh thái ở Việt Nam. Ông và cộng sự đã công bố hàng trăm bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế, đã trình bày hàng trăm báo cáo tại các hội nghị khoa học về các lĩnh vực chuyên môn mà ông đã dày công nghiên cứu trong quá trình hoạt động khoa học của mình.

Toàn cảnh phiên họp

Bên cạnh đó GS. TS Trần Thanh Hải cũng là tác giả và đồng tác giả của hàng chục cuốn sách chuyên khảo, giáo trình hoặc sách tham khảo có giá trị, được sử dụng rộng rãi trong giảng dạy và tham khảo ở các bậc đại học, sau đại học tại các trường đại học và viện nghiên cứu. Ông còn là một giảng viên có uy tín chuyên môn cao, đã góp phần xây dựng đội ngũ các nhà khoa học trẻ về lĩnh vực địa chất học, thúc đẩy việc xây dựng nhiều chương trình đào tạo mới, hướng dẫn nhiều nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học và làm đồ án tốt nghiệp, nhiều học viên cao học và nghiên cứu sinh hoàn thành các luận văn, luận án với kết quả tốt.

Hỉnh ảnh GS.TS Trần Thanh Hải - Hiệu trưởng HUMG tham gia phiên họp lần thứ I Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ nhiệm kỳ 2024 – 2029

Uy tín của ông còn được thể hiện bởi sự tín nhiệm của nhiều tổ chức chuyên môn, tổ chức khoa học trong nước và quốc tế. Trong đó ông từng được bầu làm Chủ tich Hội các khoa học Trái đất (2014-2016) thuộc Hiệp hội Địa chất Châu Á – Châu đại dương (AOGS), Phó chủ tịch (2017-2019) và Chủ tịch (2020-2022) Hội đồng Khoa học Trái đất – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia Nafosted, Phó Chủ tịch (2019-2023) và Chủ tịch (2024) Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Ủy viên Hội đồng Giáo sư Liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ (2018-2023). Nhờ những kết quả nghiên cứu xuất sắc, GS.TS Trần Thanh Hải đã vinh dự được nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2015 và năm 2017 ông được ghi danh vào ‘Sách vàng sáng tạo Việt Nam’ của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước - PGS.TS Nguyễn Kim Sơn chúc mừng GS TS Trần Thanh Hải nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đặc biệt, trong Hội đồng Giáo sư Liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ năm 2024, ngoài GS.TS Trần Thanh Hải là Chủ tịch, còn có sự tham gia của 02 giáo sư có uy tín khác của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Xin chúc mừng Giáo sư Trần Thanh Hải, chúc mừng Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã nhận được sự công nhận và uy tín cao của Hội đồng GSNN và của cộng đồng các nhà khoa học Ngành Khoa học Trái đất – Mỏ trên cả nước.

GS.TS Trần Thanh Hải - Hiệu trưởng HUMG, Ủy viên Hội đồng GSNN kiêm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kính chúc Giáo sư trên cương vị mới sẽ làm tròn trọng trách của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ nhiệm kỳ 2024 – 2029 và tiếp tục cống hiến xuất sắc cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và sự phát triển khoa học công nghệ nước nhà.

 

Phòng QHCC & DN

Các bài viết khác