Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

12/06/2024

Sáng ngày 12/6/2024, Trường Đại học Mỏ – Địa chất đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cho cán bộ tham gia kiểm tra công tác coi thi THPT tại Nam Định.

Trong chương trình Hội nghị, các cán bộ tham gia kiểm tra công tác coi thi đã được nghe Lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Kế hoạch – Tài Chính, Phòng Tổ chức – Cán bộ phổ biến Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2024; hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi; đồng thời, nghe những giải đáp thắc mắc, kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Sau đó, các cán bộ tham gia công tác coi thi đã làm bài kiểm tra kiến thức để đánh giá kết quả tập huấn.

Dự kiến ngày 26-29/6/2024 đoàn kiểm tra công tác coi thi THPT năm 2024 gần 50 cán bộ sẽ xuất phát đến tỉnh Nam Định để thực hiện nhiệm vụ.

Dưới đây là một số hình ảnh được lưu lại:

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh - Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ coi thi cho cán bộ tham gia coi thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024

Cán bộ tham gia coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 làm bài kiểm tra kiến thức về kiểm tra công tác coi thi

 

 

Hồng Hạnh

Các bài viết khác