Quyết định về việc cho phép các đề tài NCKH SV thực hiện trong năm học 2020-2021

04/11/2020

Ngày 03/11/2020 Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ra Quyết định số 1101/QĐ-MĐC về việc cho phép thực hiện các đề tài NCKH SV năm học 2020-2021

Danh mục đề tài NCKHSV đề xuất từ các Khoa, Bộ môn để sinh viên lựa chọn thực hiện trong năm học 2020-2021

06/10/2020

Danh mục đề tài NCKHSV đề xuất từ các Khoa, Bộ môn để sinh viên lựa chọn thực hiện trong năm học 2020-2021.

Thông báo về việc triển khai thực hiện Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021 (Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 34)

21/09/2020

Thông báo về việc triển khai thực hiện Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021 (Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 34)

Quyết định khen thưởng sinh viên đạt giải tại Tiểu ban và đạt giải cấp Trường tại Hội nghị KHSV lần thứ 33

25/08/2020

Quyết định khen thưởng sinh viên đạt giải tại Tiểu ban và đạt giải cấp Trường tại Hội nghị KHSV lần thứ 33

Khóa đào tạo "Phương pháp nghiên cứu Khoa học, Tra cứu tài liệu khoa học" dành cho sinh viên trong khuôn khổ hợp tác tài trợ NCKH SV giữa Công ty Dầu khí Rosneft Vietnam B.V và Trường Đại học Mỏ - Địa chất

30/12/2019

Nằm trong khuôn khổ hợp tác tài trợ NCKH dành cho sinh viên trong năm học 2019-2020 giữa Công ty Dầu khí Rosneft Vietnam B.V và Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Nhà trường đã tổ chức Khóa đào tạo "Phương pháp nghiên cứu và thu thập dữ liệu trong nghiên cứu khoa học" dành cho sinh viên và giảng viên trong 03 ngày, từ 25 - 27/12/2019. Khóa học đã cung cấp nhiều kiến thức hữu ích và thực tế giúp các em sinh viên tiếp cận được các phương pháp NCKH và cách thức thu thập dữ liệu để hoàn thiện NCKH của mình.

Quyết định về việc cho phép các đề tài NCKH SV thực hiện trong năm học 2019-2020

29/10/2019

Ngày 28/10/2019 Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ra Quyết định số 1462/QĐ-MĐC về việc cho phép thực hiện các đề tài NCKH SV năm học 2019-2020

Triển khai đăng ký đề xuất đề tài NCKH Sinh viên năm học 2019-2020

18/09/2019

Danh mục đề xuất các đề tài NCKH SV từ các Khoa dành cho các nhóm sinh viên đăng ký thực hiện trong năm học 2019-2020

Sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất đạt giải Ba tại vòng Chung kết cuộc thi Falling Walls Lab tổ chức tại Việt Nam

13/05/2019

Ngày 11/05/2019, nhóm sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã xuất sắc đạt giải Ba toàn quốc tại vòng chung kết cuộc thi Falling Walls Lab tổ chức tại Việt Nam năm 2019 với đề tài: “Breaking The Wall of Green Technology”.

Quyết định cho phép thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2018-2019

30/10/2018

Ngày 23/10/2018, Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ra quyết định số 1456/QĐ-MĐC, 1457/QĐ-MĐC và 1458/QĐ/MĐC về việc cho phép 195 đề tài NCKH SV được thực hiện trong năm học 2018-2019.

Quyết định cho phép thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2017-2018

10/11/2017

Ngày 07/11/2017, Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ra quyết định số 1493/QĐ-MĐC, 1494/QĐ-MĐC và 1495/QĐ/MĐC về việc cho phép các đề tài NCKH SV được thực hiện trong năm học 2017-2018.