Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021)

28/07/2021

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn; đại diện cho giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động.

Với 3 mục đích chính là Bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và lao động; Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế; Giáo dục, động viên công nhân, viên chức và người lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Với vai trò to lớn của tổ chức, ngày 28 tháng 7 năm 1983, Đại hội V Công đoàn Việt Nam quyết định lấy ngày 28/7/1929 làm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Từ đó đến nay, Công đoàn Việt Nam đã phát huy tốt vai trò của mình trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – tư tưởng – xã hội; đã làm cho giai cấp công nhân Việt Nam có nhiều biến đổi về cơ cấu số lượng và chất lượng; đã xây dựng giai cấp công nhân trở thành lực lượng đi đầu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hàng năm, cứ đến ngày này, Công đoàn Trường Đại học Mỏ - Địa chất thường tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ - thể thao, tổ chức các chương trình thi đua để kỷ niệm ngày Công đoàn Việt Nam. Tuy nhiên, năm nay do dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, Công đoàn trường tạm hoãn tổ chức các hoạt động thường niên. Thay vào đó, Công đoàn Trường cùng với Nhà trường đã chung tay hưởng ứng chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam nhằm đẩy lùi dịch bệnh Covid - 19; góp phần đưa hoạt động giảng dạy của Nhà trường sớm hoạt động trở lại; cán bộ, sinh viên mau chóng đến trường.

Phòng QHCC & DN