Thông báo tuyển sinh Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật hóa học năm 2021

22/04/2021

Chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên chương trình đào tạo hiện đại của trường đại học California Davis, Mỹ (UC Davis). Mức học phí của chương trình tiên tiến khoảng 25 triệu đồng/năm, tương đương 1,6 lần mức học phí đại học hệ chính quy thông thường.