Sân bãi tập thể dục thể thao

24/05/2019

HỆ THỐNG SÂN LUYỆN TẬP THỂ THAO VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

                                                                                                    Sân tập đa năng

                                                                                                Sân bóng đá

 

                                                                                               Sân bóng đá

 

                                                                                                  Sân bóng rổ

 

                                                                

                                                                                               Sân bóng chuyền

 

Các bài viết khác