BẢO TÀNG ĐỊA CHẤT

24/05/2019

Bảo tàng Địa chất:

Địa chỉ: Tầng 9 nhà C, trường ĐH Mỏ - Địa chất

Giám đốc: PGS.TS Ngô Xuân Thành

Một số hình ảnh:

Thông tin - Thư viện