Giảng đường - Phòng học

24/05/2019

1. Khu A: Bao gồm 61 giảng đường, phòng học

Trong đó gồm 56 phòng, 04 phòng học Chương trình tiên tiến, 01 phòng học ngoại ngữ.

- Diện tích: 10.666m2

- Giảng đường 200 chỗ: 04 phòng

- Phòng học từ 48 - 72 chỗ:  57 phòng

(Giảng đường nhà A - Khu A)

                                                                             (Giảng đường nhà A - Khu A)

 

2. Khu B: Gồm 51 giảng đường, phòng học.

- Diện tích: 9.050m2

- Giảng đường 150 chỗ: 04 phòng

- Phòng học 70 chỗ: 38 phòng

- Phòng học 30 chỗ: 9 phòng

(Giảng đường nhà G - Khu B)

                                                                             (Giảng đường nhà G - Khu B)

 

3. Khu C (Nghĩa Tân): Bao gồm 11 phòng học

- Diện tích:  897m2

- Phòng học 48 chỗ: 11phòng

- Hình ảnh:

4. Khu Lạng Sơn: Gồm 02 phòng học lý thuyết

- Diện tích: 950m2

- Phòng học học 48 chỗ: 02 phòng

- Hình ảnh:

5. Cơ sở đào tạo tại Vũng Tàu

- Diện tích: 1.535m2

- Số phòng học: 11phòng

Thông tin - Thư viện