Ngành Kỹ thuật mỏ

25/01/2019

- Mã xét tuyển đại học chính quy: 7520601

- Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2020: 50 (xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia) và 40 (xét tuyển theo học bạ)

- Tổ hợp môn xét tuyển: A00; A01; D01; C01

- Điểm trúng tuyển các năm trước: 

+ 2015: 15 điểm

+ 2016: 15 điểm

+ 2017: 15 điểm

+ 2018: 14 điểm

+ 2019: 14 điểm

- Kiến thức, kỹ năng đạt được sau tốt nghiệp:

* Kiến thức: Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Khai thác mỏ được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:

+ Kiến thức giáo dục đại cương: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức về khoa học cơ bản, làm nền tảng cho những kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành sau này; có sức khỏe và những kiến thức cần thiết đáp ứng yêu cầu học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Kiến thức cơ sở ngành: Kiến thức cơ sở ngành: Nắm vững các kiến thức cơ sở về toán; các kiến thức cơ bản về hình học và vẽ kỹ thuật; các kiến thức cơ bản về địa chất mỏ và cấu tạo đặc điểm cơ bản của các khoáng sản mỏ.

+ Kiến thức chuyên ngành: Nắm vững những kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật mỏ, đặc biệt là công tác thiết kế và quản lý điều hành hoạt động sản xuất mỏ.

* Kỹ năng:

Kỹ năng cứng (Kỹ năng chuyên môn; Năng lực thực hành nghề nghiệp; Kỹ năng xử lý tình huống; Kỹ năng giải quyết vấn đề; Các kỹ năng cứng khác (nếu có) gồm có:

+ Có kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành Kỹ thuật mỏ và chuyên ngành Khai thác mỏ.

+ Có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để khảo sát, mô tả, phân tích, thiết kế, mô phỏng, xây dựng và đánh giá các giải pháp hệ thống/quá trình/sản phẩm kỹ thuật mỏ.

+ Có khả năng ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong hoạt động khoa học kỹ thuật mỏ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và sản xuất.

 Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc theo nhóm; Khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ,...; Các kỹ năng mềm khác (nếu có):

+ Tính chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân: có tính năng động, sáng tạo, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc; Có khả năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề; có khả năng tự bồi dưỡng, nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ thuật và ý thức học suốt đời.

+ Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng làm việc hiệu quả theo nhóm; kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hỗ trợ hiện đại.

+ Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học: Phù hợp với yêu cầu của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông, cụ thể khi sv tốt nghiệp phải đạt trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ VN và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.

- Thời gian đào tào và khả năng học lên bậc học cao hơn:

+ Đào tạo kỹ sư:  4,5 năm

+ Đào tạo thạc sĩ:1,5 năm

+ Đào tạo tiến sĩ:  3 năm

- Cơ hội học bổng và hỗ trợ học tập: Trung bình: 221 suất học bổng với tổng trị giá 731 triệu đồng mỗi năm (cả trong và ngoài trường)

- Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp: 90% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp với mức lương phổ biến là 6-7 triệu đồng/tháng

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có năng lực, có cơ hội làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị phát triển và hoạt động khai thác mỏ trong và ngoài nước. Các đơn vị hành chính sự nghiệp tại các Bộ, các Sở ban ngành liên quan tới lĩnh vực mỏ (điển hình như Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Lao động thương binh & Xã hội,... các sở Tài nguyên & Môi trường, sở Công thương,...), các đơn vị làm công tác tư vấn hoặc nghiên cứu (các công ty tư vấn thiết kế, các viện nghiên cứu). Kỹ sư chuyên ngành Khai thác mỏ cũng có thể làm việc trong các đơn vị đào tạo (các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp).  học tiếp ở bậc học cao hơn.

Liên hệ:

Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: http://min.humg.edu.vn/

Email: khoamo@humg.edu.vn; vanphongkhoamo@gmail.com

Điện thoại/Fax: 024.38387565