Ngành Kỹ thuật tuyển khoáng

25/01/2019

- Mã xét tuyển đại học chính quy: 7520607

- Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2020: 20 (xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia) và 20 (xét tuyển theo học bạ)

- Tổ hợp môn xét tuyển: A00; A01; D01; D07

- Điểm trúng tuyển các năm trước: 

+ 2015: 15 điểm

+ 2016: 15 điểm

+ 2017: 15 điểm

+ 2018: 14 điểm

+ 2019: 14 điểm

- Kiến thức, kỹ năng đạt được sau tốt nghiệp

* Kiến thức: Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Tuyển khoáng và Tuyển - Luyện quặng kim loại được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:

+ Kiến thức giáo dục đại cương: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức về khoa học cơ bản, đặc biệt là Toán học, Vật lý làm nền tảng cho những kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành sau này; có sức khỏe và những kiến thức cần thiết đáp ứng yêu cầu học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Kiến thức cơ sở ngành: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở về:

Kỹ thuật tuyển khoáng: Đập - nghiền - sàng - phân cấp; Lấy mẫu kiểm tra và điều khiển quá trình công nghệ tuyển; Nghiên cứu tính khả tuyển; Khử nước khử bụi và bảo vệ môi trường tuyển khoáng; An toàn và vệ sinh lao động trong xưởng tuyển khoáng.

Luyện kim gồm có: Cở sở luyện kim; Đập - nghiền - sàng - phân cấp; Nhiệt động học & động học ứng dụng; Tái chế kim loại.

Và một số kiến thức cơ sở khác.

+ Kiến thức chuyên ngành: Trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về một hoặc một vài lĩnh vực khác nhau của ngành như :

Kỹ thuật tuyển khoáng: Tuyển nổi; Tuyển vật lý; Thiết kế xưởng tuyển khoáng; Tuyển than; Tuyển quặng kim loại màu và đen….

Luyện quặng kim loại: Thủy luyện; Hỏa luyện; Luyện kim loại màu; Luyện gang; Luyện thép….

Chế biến sâu vật liệu khoáng sản: Chế biến nguyên liệu khoáng phi kim; Chế biến than;….

* Kỹ năng: 

Kỹ năng cứng: (Kỹ năng chuyên môn; Năng lực thực hành nghề nghiệp; Kỹ năng xử lý tình huống; Kỹ năng giải quyết vấn đề; các kỹ năng cứng khác..

Các kỹ năng được xây dựng dựa theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định theo ABET như sau:

+ Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học, và kỹ thuật vào các vấn đề thuộc lĩnh vực Tuyển khoáng - Luyện kim.

+ Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, phân tích và giải thích dữ liệu trong lĩnh vực Tuyển khoáng - Luyện kim.

+ Khả năng thiết kế một hệ thống, một thành phần, một quá trình trong lĩnh vực Tuyển khoáng - Luyện kimđể đáp ứng các nhu cầu mong muốn với các ràng buộc thực tế như về kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và sự an toàn, có thể sản xuất được, và có tính bền vững.

+ Khả năng hoạt động hiệu quả trong các nhóm để hoàn thành một mục đích chung.

+ Khả năng nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực Tuyển khoáng - Luyện kim.

+ Có hiểu biết về trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp.

+ Có khả năng giao tiếp hiệu quả.

+ Được trang bị kiến thức đủ rộng để hiểu rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội toàn cầu.

+ Nhận thức về sự cần thiết và có khả năng học trọn đời.

+ Có kiến thức về các vấn đề đương đại.

+ Có khả năng sử dụng các phương pháp, kỹ năng và công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực hành kỹ thuật.

Kỹ năng mềm: (Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc theo nhóm; Khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ,...; Các kỹ năng mềm khác (nếu có)):

+ Tính chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân: có tính năng động, sáng tạo, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc; có khả năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề; có khả năng tự bồi dưỡng, nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ thuật và ý thức học suốt đời.

+ Làm việc theo nhóm: có kỹ năng làm việc hiệu quả theo nhóm; kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

+ Ngoại ngữ: Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học: Phù hợp với yêu cầu của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông, cụ thể khi sv tốt nghiệp phải đạt trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ VN và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.

- Thời gian đào tào và khả năng học lên bậc học cao hơn:

+ Đào tạo kỹ sư:  4,5 năm

+ Đào tạo thạc sĩ:1,5 năm

+ Đào tạo tiến sĩ:  3 năm

- Cơ hội học bổng và hỗ trợ học tập: Trung bình: 221 suất học bổng với tổng trị giá 731 triệu đồng mỗi năm (cả trong và ngoài trường)

- Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp: 90% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp với mức lương phổ biến là 6-7 triệu đồng/tháng

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Với các kỹ năng, trình độ thu nhận được, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức khoẻ, có kiến thức chuyên sâu về Tuyển khoáng và Luyện kim, có kỹ năng tốt trong các công việc thiết kế, quản lý, khai thác, vận hành các dây chuyền sản xuất tự động. Kỹ sư Tuyển khoáng có thể hoàn thành tốt các công việc:

+ Vận hành tốt các thiết bị công nghệ chính thuộc xưởng tuyển khoáng và luyện kim; chỉ huy vận hành sản xuất trong dây chuyền.

+ Là nhân viên thuộc phòng KCS (kiểm tra chất lượng sản phẩm) thuộc các mỏ hoặc xưởng tuyển - luyện, phụ trách công tác lấy mẫu;

+ Thực hiện chính các công việc thí nghiệm - nghiên cứu về Tuyển khoáng và Luyện kim;

+ Là cán bộ giảng dạy thuộc các Trường đại học và cao đẳng có đào tạo ngành Tuyển khoáng hoặc Chế biến khoáng sản;

+ Thực hiện chính công việc thiết kế công nghệ xưởng tuyển khoáng và xưởng luyện kim;

+ Là chuyên viên các đơn vị hành chính nhà nước quản lý tài nguyên - môi trường.

Liên hệ:

Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: http://min.humg.edu.vn/

Email: khoamo@humg.edu.vn; vanphongkhoamo@gmail.com

Điện thoại/Fax: 024.38387565