Ngành Kỹ thuật địa chất

28/01/2019

- Mã xét tuyển đại học chính quy: 7520501

- Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2020: 40 (20 chỉ tiêu xét theo học bạ)

- Tổ hợp môn xét tuyển: A00; A01; A04; A06

- Điểm trúng tuyển các năm trước: 

+ 2015: 15 điểm

+ 2016: 15 điểm

+ 2017: 15 điểm

+ 2018: 14 điểm

+ 2019: 14 điểm

- Kiến thức, kỹ năng đạt được sau tốt nghiệp:

* Kiến thức: Hoàn thành chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Địa chất được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:

Kiến thức giáo dục đại cương: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức về khoa học cơ bản, đặc biệt là Toán học, Vật lý làm nền tảng cho những kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành sau này; có sức khỏe và những kiến thức cần thiết đáp ứng yêu cầu học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kiến thức cơ sở ngành: Trang  bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở về:

+ Địa chất: Địa chất đại cương, Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất, Địa chất khoáng sản, Địa hóa, Khoáng vật học, Thạch học, GIS và Viễn thám, Toán ứng dụng trong nghiên cứu địa chất;

+ Địa chất Công trình- Địa kỹ thuật: Địa chất công trình đại cương, Địa chất động lực công trình, Đất xây dựng

+ Địa chất thủy văn: Địa chất thủy văn đại cương, Vận động của nước dưới đất.

Kiến thức chuyên ngành: Trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu vững chắc về lĩnh vực Địa chất, Địa chất  thủy văn, Địa chất công trình để giải quyết các công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng của ngành Kỹ thuật Địa chất và có các kiến thức chuyên sâu về các chuyên ngành Địa chất, Địa chất thăm dò, Địa chất thủy văn - Địa chất công trình, Địa chất công trình- Địa kỹ thuật, Nguyên liệu khoáng, đồng thời có khả năng mở rộng và nâng cao kiến thức để học tiếp ở bậc Sau đại học.

* Kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

+ Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật vào các vấn đề thuộc lĩnh vực Kỹ thuật Địa chất.

+ Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, phân tích và giải thích dữ liệu trong lĩnh vực Kỹ thuật Địa chất.

+ Khả năng thiết kế một Dự án, nghiên cứu, thiết kế, thi công, tổ chức quản lý một thành phần, một công việc cụ thể trong lĩnh vực Kỹ thuật Địa chất để đáp ứng các nhu cầu mong muốn với các ràng buộc thực tế như về kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và sự an toàn, có thể sản xuất được và có tính bền vững.

+ Khả năng hoạt động hiệu quả trong các nhóm để hoàn thành một mục đích chung.

+ Khả năng nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực Kỹ thuật Địa chất.

+ Có hiểu biết về trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp.

+ Có khả năng giao tiếp hiệu quả;

+ Được trang bị kiến thức đủ rộng để hiểu rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội toàn cầu.

+ Nhận thức về sự cần thiết và có khả năng học trọn đời.

+ Có kiến thức về các vấn đề đương đại.

+ Có khả năng sử dụng các phương pháp, kỹ năng và công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực hành kỹ thuật.

Kỹ năng mềm:

+ Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học: Phù hợp với yêu cầu của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông, cụ thể khi sinh viên tốt nghiệp phải đạt trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ VN và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.

+ Tính chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân: có tính năng động, sáng tạo, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc; có khả năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề; có khả năng tự bồi dưỡng, nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ thuật và ý thức học suốt đời.

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình để làm việc hiệu quả và thích nghi với bối cảnh nền kinh tế, xã hội.

* Thái độ: Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân; Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ; Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc

- Thời gian đào tào và khả năng học lên bậc học cao hơn: 

+ Đào tạo kỹ sư:  4,5 năm

+ Đào tạo thạc sĩ:1,5 năm

+ Đào tạo tiến sĩ:  3 năm

(Sau khi tốt nghiệp có thể được tiếp tục đào tạo ở các bậc đào tạo cao hơn như Thạc sỹ, Tiến sỹ… ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước)

- Cơ hội học bổng và hỗ trợ học tập: Trung bình: 100 suất học bổng với tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng mỗi năm (cả trong và ngoài trường).

- Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp: 90% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp với mức lương phổ biến là 7-10 triệu đồng/tháng.

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Với các kỹ năng, trình độ thu nhận được, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức khỏe, có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật địa chất (địa chất, địa chất thăm dò, địa chất thủy văn-địa chất công trình, địa chất công trình-địa kỹ thuật, nguyên liệu khoáng), có các kỹ năng tốt trong các công việc nghiên cứu, thiết kế một Dự án, thiết kế, thi công, tổ chức quản lý một thành phần, một công việc cụ thể trong lĩnh vực kỹ thuật địa chất. Các kỹ sư ngành kỹ thuật địa chất có thể làm việc tại các cơ quan, đơn vị sau:

+ Các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, các Công ty, Tổng Công ty thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Xây Dựng, … Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, các Liên Đoàn Địa chất thuộc Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, các Viện nghiên cứu, Trung tâm Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố.

+ Các Công ty Tư vấn thiết kế, xử lý nền móng, các công ty xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình ngầm và các công trình xây dựng khác.

+ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước,...

+ Các kỹ sư ngành kỹ thuật địa chất có thể làm việc tại các Viện nghiên cứu, giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng và Đào tạo nghề có liên quan.

Liên hệ:

Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: http://geo.humg.edu.vn                                   Email: diachat@humg.edu.vn

Điện thoại: 024.38387567