Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

11/04/2020

Tên ngành: KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Mã trường: MDA

Mã xét tuyển đại học chính quy: 7580205

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy 2020: 60 chỉ tiêu

    Trong đó:

   - 40 chỉ tiêu xét tuyển theo các phương thức

+ Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2020;

+ Xét tuyển thẳng HSG theo kết quả học THPT, HSG cấp quốc gia, quốc tế;

+ Thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày 22/06/2020) đạt IELTS 4.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 450 trở lên hoặc TOEFL iBT 53 trở lên và có tổng điểm 2 môn thi THPTQG năm 2020 theo tổ hợp môn xét tuyển của Trường trừ môn thi Tiếng Anh, đạt từ 10 điểm trở lên, trong đó có môn thi Toán.

   - 20 chỉ tiêu xét tuyển theo học bạ

- Tổ hợp môn xét tuyển: Toán - Lý – Hóa; Toán - Lý – Anh; Văn - Toán – Lý; Toán - Hóa - Anh

1. Giới thiệu những nét cơ bản về ngành đào tạo

Ngành Kỹ thuật công trình giao thông là ngành học chuyên về lĩnh vực thiết kế, thi công, quản lý và khai thác các công trình giao thông phục vụ đời sống như: cầu, đường bộ, đường cao tốc, đường sắt, đường hầm, cảng, sân bay, hệ thống giao thông đô thị, hệ thống giao thông thông minh,... cũng như các công trình trong lĩnh vực xây dựng nói chung.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật công trình giao thông của Khoa Xây dựng trường Đại học Mỏ- Địa chất được xây dựng dựa trên cơ sở đáp ứng được yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục trong lĩnh vực xây dựng và đáp ứng nhu cầu xã hội về nhân lực có chất lượng cao. Tất cả các học phần của chương trình đào tạo đại học Kĩ sư Ngành Kỹ thuật công trình giao thông đều được giảng dạy bởi các giảng viên chuyên ngành Khoa Xây dựng và các khoa có liên quan trong trường Đại hoc Mỏ- Địa chất, bằng ngôn ngữ tiếng Việt, trừ các môn ngoại ngữ.

Mục tiêu đào tạo:

+ Mục tiêu chung:

Đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; có khả năng giải quyết các vấn đề kinh tế, kỹ thuật, có khả năng phát triển nghiên cứu về kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, vận dụng kiến thức chuyên ngành vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ của đất nước.

Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông với vốn kiến thức lý thuyết rộng, cơ bản và có định hướng, với khả năng thực hành tốt, có khả năng thích nghi với nền kinh tế thị trường đa dạng, luôn biến động, có thể hội nhập vào nền công nghệ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, có trình độ vững chắc để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc cao học cao hơn. Đặc biệt nội dung học có mang tính đặc thù của Trường Đại học Mỏ-Địa chất. Chương trình đào tạo còn nhằm xây dựng đội ngũ những người làm khoa học có trình độ cao, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo có khả năng làm việc theo nhóm hiệu quả cũng như có khả năng lãnh đạo tốt, có phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - kỹ thuật của đất nước trong thời kỳ mới.

   + Mục tiêu cụ thể:

   - Cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng hợp về khoa học cơ bản, kiến thức tổng quan về ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;

   - Vận dụng tổng hợp các kiến thức cơ bản, kiến cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành để giải quyết các vấn đề như: quy hoach giao thông, thiết kế, thi công các công trình giao thông.

   - Nắm bắt được các kiến thức trong các lĩnh vực cụ thể như thiết kế, thi công công trình cầu, đường, công trình hạ tầng cơ sở, địa kỹ thuật;

   - Phát triển các kỹ năng giúp cho sinh viên có khả năng: giao tiếp bằng ngoại ngữ, làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, rèn luyện thái độ chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp; sẵn sàng làm việc trong môi trường hiện đại, phức tạp và học tập suốt đời.

Chuẩn đầu ra:

   +Yêu cầu về kiến thức:

   - Nắm vững các nguyên lý và học thuyết cơ bản về kết cấu công trình cầu, đường, vật liệu và địa kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

- Có kiến thức thực tế và tiên tiến về kỹ thuật và công nghệ mới trong lĩnh vực thiết kế và thi công công trình giao thông.

- Nắm được các kiến thức liên ngành liên quan trong lĩnh vực kỹ thuật xây dưng công trình giao thông;

- Có kiến thức về quản lý dự án và kiến thức về pháp luật trong lĩnh vực Xây dựng công trình giao thông.

   + Yêu cầu về kỹ năng:

   - Có kỹ năng tốt về phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng công trình giao thông một cách khoa học;

   - Có kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và những người khác;

   - Có kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề nghiệp tiên tiến;

   - Kỹ năng nghiên cứu phát triển và sử dụng công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực Xây dựng công trình giao thông;

  - Có kỹ năng nghiên cứu tiếp cận và vận hành các trang thiết bị hiện đại, tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông và các lĩnh vực khác có liên quan;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm phân tích, tính toán, thiết kế và mô phỏng vật liệu và kết cấu công trình;

- Khả năng học tập suốt đời

2. Vai trò của ngành học này đối với sự phát triển của đất nước

Ngành Kỹ thuật công trình giao thông, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tiếp tục phát triển theo đúng các chủ trương về Giáo dục và Đào tạo của Đảng và Nhà nước, đồng thời hoàn thành tốt sứ mạng và nhiệm vụ của mình trong việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế trong giai đoạn cách mạng Khoa học kỹ thuật lần thứ 4. Chiến lược phát triển Ngành Kỹ thuật công trình giao thông là một phần trong chiến lược phát triển chung của Khoa Xây dựng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, được xây dựng dựa trên các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới, xu thế đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trình độ đại học, và sau đại học trong lĩnh vực Xây dựng, xu thế nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác Quốc tế, nhằm hội nhập Quốc tế.

3. Tại đại học Mỏ - Địa chất, sinh viên theo học ngành này sẽ được đào tạo các kiến thức chuyên ngành gì để áp dụng vào thực tế công việc

Sinh viên hoc tập tại ngành Kỹ thuật công trình giao thông tại khoa Xây dựng được cung cấp các kiến thức cơ bản về xây dựng công trình giao thông, có thể vận dụng các kiến thức, kĩ năng được đào tạo vào công tác quản lý, tư vấn, thiết kế, thi công, giám sát thi công,…. của các đơn vị doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực xây dựng công trình giao thông nói riêng và ngành xây dựng công trình nói chung.

4. Kỹ sư (cử nhân) tốt nghiệp ngành này sẽ làm việc ở đâu, công việc cụ thể của họ làm gì (nêu 1 vài công việc cụ thể ứng với từng vị trí công việc)

   - Các công ty về tư vấn thiết kế, thi công, quản lý dự án… các công trình xây dựng giao thông;

   - Các Viện nghiên cứu Khoa học công nghệ, Viện thiết kế, quy hoạch thuộc lĩnh vực Xây dựng và Xây dựng Công trình Giao thông, …

   - Các Sở, Phòng xây dựng, cơ quan quản lý nhà nước về Xây dựng nói chung và Xây dựng công trình Giao thông nói riêng;

   - Các trung tâm, phòng thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình giao thông;

   - Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo liên quan tới lĩnh vực Xây dựng hoặc tiếp tục học các chương trình đào tạo Sau đại học như: Thạc sĩ, Tiến sĩ, hay trở thành Chuyên gia kỹ thuật về lĩnh vực xây dựng.

5. Dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực của ngành này hiện nay

Xuất phát từ tình hình thực tế hiện nay, dự báo nhu cầu học tập và đáp ứng yêu cầu ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của xã hội đang ngày càng tăng cao (đặc biệt là nguồn nhân lực kỹ thuật xây dựng công trình giao thông chất lượng cao phục vụ công tác như: tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, kỹ sư thi công, thẩm tra thẩm định thiết kế các công trình tại các doanh nghiệp tư nhân và các cơ quan đơn vị nhà nước về lĩnh vực xây dựng công trình cầu đường và khu đô thị thành phố; cán bộ nghiên cứu, giảng viên tại các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học đào tạo về lĩnh vực xây dựng; chuyên viên quản lý hành chính về xây dựng tại các cơ quan quản lý Nhà nước (phòng chuyên môn UBND các cấp, chuyên viên thuộc Sở, Bộ) về xây dựng.

6. Những ưu đãi đặc biệt cho sinh viên theo học ngành này (nếu có)

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống phòng thí nghiệm phục vụ công tác giảng dạy tiên tiến, hiện đại.

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học, dự án chuyển giao công nghệ được ứng dụng vào thực tế sản xuất tạo điều kiện thực hành cho sinh viên tiếp cận với thực tế sản xuất.

Cơ hội rèn luyện kỹ năng mềm thông qua các hoạt động phong trào sôi nổi, các lớp học ngắn hạn (free), các hoạt động ngoại khoá do Đoàn thanh niên - Hội sinh viên và câu lạc bộ Khoa Xây dựng tổ chức.

Có nhiều chương trình hợp tác trao đổi sinh viên với các trường trên thế giới, tạo cơ hội cho sinh viên được tham gia các khoá học tập ngắn hạn, các hoạt động trại hè tại nhiều quốc gia trên thế giới như: Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc, Ba Lan..

7. Thông tin liên hệ:

Khoa Xây dựng; tầng 6, nhà C, khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0243. 752 2472

Email: khoaxaydung@humg.edu.vn

Website: http://ce.humg.edu.vn/