Quản lý tài nguyên và môi trường

11/04/2020

Tên ngành: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã xét tuyển đại học chính quy: 7850101

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy 2020:

            + Tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia: 40 chỉ tiêu

            + Tuyển thẳng và xét tuyển học bạ: 20 chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển: 

           + A00 (Toán - Lý - Hóa);

           + B00 (Toán – Hóa – Sinh);

           + C04 (Toán – Văn – Địa);

           + D01 (Toán – Văn – Anh)

Kiến thức, kỹ năng đạt được sau tốt nghiệp:

+ Kiến thức: Khối kiến thức cơ sở ngành bao gồm các kiến thức cơ sở về kỹ thuật về phân tích chất lượng môi trường, các quá trình chuyển hóa, luật và chính sách môi trường, quy hoạch tài nguyên khoáng sản, đa dạng sinh học,… nhằm trang bị cho sinh viên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có kiến thức và kỹ năng phục vụ tốt cho các môn học chuyên ngành. Khối kiến thức chuyên ngành bao gồm các môn học thuộc nhóm kiến thức về kỹ thuật bên trong và bên ngoài công trình, đánh giá tác động môi trường, các kiến thức về tài nguyên, con người, xã hội,… giúp cho sinh viên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có kỹ năng thực hành về quản lý môi trường và tài nguyên, đáp ứng yêu cầu quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý môi trường đô thị, khu công nghiệp, làng nghề, vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

+ Kỹ năng: Nắm vững các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có khả năng quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, quản lý vận hành các công trình xử lý chất thải, các công trình cấp nước sạch, khí sạch cho sản xuất công nghiệp và sinh hoạt, các hoạt động khoáng sản, phát triển ứng dụng công nghệ môi trường trong thực tiễn.chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Ngoại ngữ: Phù hợp với yêu cầu của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông, cụ thể khi sv tốt nghiệp phải đạt trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ VN và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.

Thời gian đào tạo và khả năng học lên bậc học cao hơn:

+ Đào tạo kỹ sư: 04 năm

+ Đào tạo thạc sĩ (ngành Kỹ thuật môi trường): 1,5 - 2 năm 

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp: 80 ÷ 90% sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành sau tốt nghiệp với mức lương phổ biến là 5 ÷ 10 triệu đồng.

Vị trí việc làm phổ biến: 

+ Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về quản lý tài nguyên, môi trường như:

  • Các cơ quan Nhà nước về quản lý tài nguyên, môi trường như: Bộ/Sở TNMT, Bộ/Sở KHCN, Sở Giao thông công chính, Công ty môi trường đô thị, các Phòng/Ban Quản lý đô thị thuộc Quận/huyện, các công ty hoạt động khoáng sản,…
  • Các bộ phận đảm nhiệm công tác kiểm soát hoặc quản lý môi trường, tài nguyên, an toàn lao động tại các cơ quan, xí nghiệp sản xuất và công ty thuộc Nhà nước hoặc tư nhân.
  • Các công ty tư vấn môi trường, dịch vụ môi trường.
  • Ban quản lý dự án của các dự án trong và ngoài nước liên quan đến môi trường đô thị, môi trường công nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản và vệ sinh môi trường làng nghề, nông thôn. Các dự án quy hoạch môi trường, quan trắc chất lượng môi trường và đánh giá tác động môi trường.
  • Viện, Trường học hoặc Trung tâm đào tạo và nghiên cứu liên quan đến công nghệ và quản lý tài nguyên, môi trường.

+ Tham gia giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Quản lý tài nguyên, môi trường, khoa học môi trường tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp.

+ Thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các đề tài nghiên cứu vào trong thực tiễn ở lĩnh vực quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường đô thị và khu công nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, vệ sinh môi trường làng nghề và nông thôn,… tại các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các Trường Đại học, cao đẳng.

Liên hệ: KHOA MÔI TRƯỜNG:

Phòng 607, nhà C 12 tầng, Trường ĐH Mỏ - Địa chất; Số 18, phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: http://env.humg.edu.vn

Email: moitruong@humg.edu.vn                      Điện thoại: 024.37525052