Định hướng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ giai đoạn 2021-2025

25/03/2021

6 định hướng ưu tiên trong NCKH và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất giai đoạn 2021-2025:

1. Nghiên cứu và phát triển nền tảng số trong khoa học trái đất, mỏ, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, xây dựng, quản lý đô thị, kinh tế, tài chính - ngân hàng.
2. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng phục vụ công tác qui hoạch lãnh thổ, điều tra và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.
3. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong quan trắc, giám sát, dự báo và ứng phó với các tai biến thiên nhiên nhằm quy hoạch phát triển kinh tế vùng miền thích ứng với biến đổi khí hậu.
4. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ vật liệu mới, vật liệu tái tạo, công nghệ môi trường, công nghệ sinh học, công nghệ nanô trong các lĩnh vực khoa học trái đất, mỏ, năng lượng, xây dựng và môi trường.
5. Nghiên cứu phát triển và khai thác các nguồn năng lượng mới, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo thay thế cho năng lượng truyền thống.
6. Nghiên cứu phát triển, đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, thiết bị và hoàn thiện công tác quản trị, an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực công nghiệp khai khoáng, năng lượng, dầu khí, xây dựng.

Phòng KHCN