Thông báo tuyển thẳng năm 2018

11/04/2018

Thông báo tuyển thẳng năm 2018

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường Đại học”;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Căn cứ công văn số 899/ BGDĐT- GDĐH ngày 09 tháng 3 năm 2018 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018;

Căn cứ thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng ngóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo:

I. Quy định xét tuyển thẳng

1. Đối tượng tuyển thẳng

       a) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12, đã tốt nghiệp trung học phổ thông và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định, được tuyển thẳng vào đại học theo các nhóm ngành phù hợp môn đoạt giải như trong bảng dưới đây:

Môn  thi

Toán

Tin học

Vật lý

Hóa

Ngành được tuyển thẳng

Tất cả các ngành

Công nghệ thông tin

Tất cả các ngành

Công nghệ kỹ thuật hóa học (Lọc hóa dầu)

b) Thí sinh trong đội tuyển tham dự hội thi khoa học kĩ thuật quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học phổ thông và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định, được xét tuyển thẳng vào đại học theo các ngành phù hợp với nội dung của đề tài do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

c) Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào các ngành theo nguyện vọng.

d) Thí sinh đã trúng tuyển vào trường Đại học Mỏ - Địa chất nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học theo ngành đã trúng tuyển trước đây.

e) Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày cần làm đơn xin xét tuyển vào Trường. Căn cứ vào kết quả học tập của học sinh, tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo, Hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh.

f) Thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Trường cần gửi cho Nhà trường hồ sơ xin học trước ngày 20/5/2018, bao gồm đơn xin học, học bạ trung học phổ thông, các kết quả kiểm tra kiến thức và trình độ tiếng Việt. Căn cứ vào hồ sơ xin học và yêu cầu của ngành đào tạo, Hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh.

2. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng

2.1. Thí sinh đối tượng 1a, 1b, 1c và 1d: làm hồ sơ gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 20/5/2018. Sau khi có danh sách được tuyển thẳng của Trường, thí sinh phải nộp bản chính các giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên tuyển thẳng và Giấy chứng nhận kết quả thi THPT trước ngày 15/7/2018 phòng Đào tạo Đại học - Trường ĐH Mỏ - Địa chất (phòng 202 - C12).

Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng  gồm:

  • Phiếu đăng ký tuyển thẳng (Mẫu 1)
  • Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GD&ĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia (Thí sinh đoạt giải Cuộc thi KHKT quốc gia phải nộp kèm theo bản thuyết minh tóm tắt nội dung đề tài trên 1 trang A4); Giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;
  • Hai ảnh chân dung cỡ 4x6; hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh.

2.2. Thí sinh đối tượng 1e: nộp hồ sơ tại phòng Đào tạo Đại học - Trường ĐH Mỏ - Địa chất (phòng 202 - C12) trước ngày 20/05/2018. Hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký tuyển thẳng (Mẫu 1);  bản sao công chứng: học bạ THPT, giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, các giấy tờ minh chứng là người khuyết tật đặc biệt nặng; giấy khám sức khỏe.

3. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng

5% chỉ tiêu xét tuyển của trường

II. Quy định ưu tiên xét tuyển

1. Đối tượng ưu tiên xét tuyển

Thí sinh thuộc diện 1a và 1b trên đây không sử dụng quyền tuyển thẳng mà nộp hồ sơ xét tuyển đại học vào Trường Đại học Mỏ - Địa chất thì được ưu tiên khi xét tuyển vào các nhóm ngành theo nguyện vọng đăng ký; cụ thể: được ưu tiên 4 điểm khi xét tuyển vào ngành có một môn thi chính, được ưu tiên 3 điểm vào  ngành không có môn xét tuyển nào là môn thi chính.

2. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

Thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển cần làm hồ sơ gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 20/5/2018.

Sau khi có kết quả thi THPT, thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển kèm với hồ sơ đăng ký xét tuyển tại phòng Đào tạo Đại học của Trường (phòng 202-C12) trong thời gian từ ngày 1/8 đến hết ngày 12/8/2018.

Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Mẫu 2);

- Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GD&ĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia (Thí sinh đoạt giải cuộc thi KHKT quốc gia phải nộp kèm theo bản thuyết minh tóm tắt nội dung đề tài trên 1 trang A4).

Quốc Dũng

(ts.humg.edu.vn)

File đính kèm