Họp khởi động dự án Erasmus+ CADEO

16/12/2022

Ngày 15 tháng 12 năm 2022, 7 trường đại học thành viên dự án Erasmus+ CADEO đã chính thức có cuộc họp đầu tiên để khởi động dự án.

Dự án Ứng dụng kỹ thuật quan trắc Trái đất và Bản sao số địa không gian trong thích ứng với biến đổi khí hậu - "Adaptation using Digital geospatial twins and Earth Observation" (CADEO) là một dự án tăng cường năng lực trong giáo dục đại học trong khuôn khổ chương trình Erasmus+ do Liên minh Châu Âu tổ chức và tài trợ kinh phí. Thành viên dự án gồm 7 trường đại học, trong đó 2 trường đại học Châu Âu: Trường Đại học Bách khoa Milano (Politecnico di Milano - Italy), Trường Đại học Lunds (Thụy Điển), 4 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Phenikaa, Đại học Huế, Trường Đại học Việt Đức và một công ty trắc địa bản đồ - VidaGis.

Dự án CADEO nhằm mục đích cải thiện việc phục hồi khí hậu bằng cách tận dụng các công nghệ không gian địa lý mới nhất để thúc đẩy phát triển công bằng xã hội và sự tham gia của người dân, điều quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào, bao gồm cả Việt Nam. Dự án bao gồm việc thiết kế, triển khai và kết hợp giảng dạy bốn khóa học đổi mới, đào tạo giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cần thiết cho các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và phổ biến kết quả ra toàn xã hội. Các khóa học dành cho chương trình giáo dục đại học tập trung vào: Quan trắc Trái đất (Earth Observation), Bản sao số địa không gian (Digital Twin Earth), Ứng dụng web cho dữ liệu địa không gian (Geospatial Web applications),Trí tuệ nhân tạo trong địa không gian (Geospatial Intelligence). Ngoài ra, dự án còn nhằm phát triển các hệ thống eLearning tiên tiến được đồng thiết kế bởi các cơ sở giáo dục đại học của EU và Việt Nam và đối tác công nghiệp trong dự án.

Tại cuộc họp, Giáo sư Maria Antonia Brovelli (Trường Politecnico di Milano), điều phối viên dự án đã giới thiệu về nội dung, mục tiêu dự án và các công việc cần triển khai. Đại diện các thành viên dự án cũng đã giới thiệu về thế mạnh và kinh nghiệm hợp tác trong các chương trình Erasmus+ của mình để từ đó phân công nhiệm vụ, vai trò của từng trường thành viên trong dự án. Đặc biệt, cuộc họp có sự tham dự của ông Alba Prieto Gonzalez - chuyên gia chương trình Erasmus+ của EU tham dự và chào mừng dự án CADEO chính thức tham gia chương trình Erasmus+.

P. HTQT

Các bài viết khác