Dự án Erasmus CADEO họp khởi động tại Milan, Italia

25/03/2023

Từ ngày 31/3 đến ngày 23/3/2023, tại Trường Đại học Bách Khoa Milan, Italia đã diễn ra cuộc họp dự án Erasmus "Ứng dụng mô hình số địa không gian và quan sát Trái đất trong thích ứng với biến đổi khí hậu" (CADEO) với sự tham gia của các đơn vị thành viên của dự án.

Tại cuộc họp, các thành viên dự án đã thảo luận một số chủ đề quan trọng, trong đó có việc xây dựng nội dung đào tạo cho 4 khóa học mới nhằm đổi mới chương trình đào tạo hiện có của các trường đại học tham gia. Bốn khóa học đang được phát triển là: Geospatial Artificial Intelligence, Earth Observation, Geospatial Web-Application, and Digital Twin Earth. Cuộc họp cũng tập trung thảo luận việc xây dựng kế hoạch thử nghiệm các khóa học này, đào tạo giảng viên, truyền thông và khai thác kết quả của dự án.

Tại buổi làm việc, đại diện các trường đã thống nhất sử dụng nội dung của 4 khóa học để đổi mới chương trình đào tạo hiện nay tại Việt Nam, đồng thời cũng hướng tới mở rộng việc đào tạo các khóa học này cho các đối tác bên ngoài và sử dụng kiến thức thu được cho nghiên cứu khoa học, cũng như chuyển giao công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Dự án CADEO, được tài trợ bởi chương trình Erasmus+ của Liên minh Châu Âu, có sự tham gia của 7 trường đại học (trong đó có 2 trường đại học của Châu Âu và 5 trường đại học Việt Nam) và một công ty GIS, với mục đích nâng cao năng lực của các trường đại học trong các công nghệ quan sát Trái đất và không gian địa lý để thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc họp:

P. HTQT

Các bài viết khác