Hội nghị quốc tế ANGEL Erasmus+ (AIC) tại Đại học Công nghệ Malaysia

25/03/2024

Hội nghị quốc tế ANGEL Erasmus+ (AIC) 2024 vào ngày 10-12/6/ 2024 tại Đại học Công nghệ Malaysia mời báo cáo về Giảng dạy bằng tình huống có chất lượng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các chủ đề trong hội nghị:

Đổi mới trong nông nghiệp bền vững, năng lượng tái tạo, Sáng kiến kinh tế tuần hoàn, Kinh doanh bền vững, Sáng kiến xanh dựa vào cộng đồng, Công nghệ vì cộng đồng, Doanh nghiệp quản lý chất thải, Tinh thần khởi nghiệp (Entrepreneurship ), Hành vi của người tiêu dùng, Quản lý nguồn nhân lực, Hành vi tổ chức (Organizational Behaviour), Khả năng lãnh đạo, Tiếp thị kỹ thuật số,  Quản lý thiên tai, Quản lý/Tiếp thị chăm sóc sức khỏe, Tạo ra của cải bền vững.

Hướng dẫn gửi bài cho tác giả:

Gửi bài online, tại link: https://business.utm.my/actconference2024/callforcases/

Chi phí:

Phí tham dự hội nghị: 750 RM

Phí gửi bài: 375 RM

Hạn nộp bài: 15/04/2024

P.HTQT

Các bài viết khác