Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

09/04/2021

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

TUYỂN  DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2021

 

Căn cứ Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 số 70/TB-MĐC ngày 02/02/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất;

Căn cứ tính hình thực tế hồ sơ ứng tuyển các vị trí;

Để tạo điều kiện cho các ứng viên tham gia nộp hồ sơ, Nhà trường thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 cụ thể như sau:

1. Những vấn đề chung về chỉ tiêu, nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện như trong Thông báo số 70/TB-MĐC ngày 02/02/2021.

2.  Thời gian gia hạn: đến hết ngày 15/5/2021.

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức - Cán bộ (Phòng 306, nhà C12 tầng), Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; lệ phí hồ sơ và lệ phí thi theo quy định của Trường.

- Số điện thoại liên hệ: 024.3838.6439

Lưu ý: Chỉ nhận hồ sơ có đủ các loại giấy tờ hợp lệ.

File đính kèm