Triển khai bình chọn, trao giải thưởng “Tài năng Khoa học - Công nghệ HUMG” cho các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc năm học 2020-2021

24/06/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất triển khai bình chọn, trao giải thưởng “Tài năng Khoa học - Công nghệ HUMG” cho các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc năm học 2020-2021.

1. Mục đích, ý nghĩa của Giải thưởng

          Đây là giải thưởng nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên trong Trường Đại học Mỏ - Địa chất có thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học (NCKH) thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ của Nhà trường.

2. Các loại hình công trình NCKH xét tặng trao Giải thưởng

          Giải thưởng được xét tặng cho các công trình NCKH, bao gồm:

a) Công bố khoa học (bài báo) xuất sắc

b) Đề tài NCKH xuất sắc (của giảng viên)

c) Đề tài NCKH sinh viên xuất sắc

3. Đối tượng tham gia Giải thưởng

- Tác giả (nhà khoa học, giảng viên, sinh viên thuộc Trường Đại học Mỏ - Địa chất) của công trình NCKH xuất sắc thuộc các loại hình xét tặng Giải thưởng.

- Các công trình NCKH tham dự bình chọn xét trao tặng là các bài báo khoa học có tên và địa chỉ tác giả tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, đề tài nghiên cứu khoa học do Trường Đại học Mỏ - Địa chất là đơn vị chủ trì/phối hợp thực hiện hoặc cấp kinh phí (đối với đề tài cấp cơ sở), đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên do Nhà trường cấp Kinh phí.

          - Giải thưởng được trao cho các công trình NCKH công bố hoặc nghiệm thu/thanh lý trong vòng một năm tính đến ngày xét giải (từ ngày 23/4/2020 đến ngày 22/5/2021).

4. Cơ cấu giải thưởng

          - 01 giải thưởng dành cho tác giả của công trình NCKH xuất sắc nhất thuộc mỗi loại hình trao giải.

5. Quyền lợi của nhà khoa học, giảng viên, sinh viên được tặng Giải thưởng

          - Được trao Giấy chứng nhận Giải thưởng

          - Được nhận Tiền thưởng (Mức thưởng do Ban tổ chức Giải thưởng quy định theo từng năm).

6. Thời gian xét Giải thưởng

          - Các tập thể, cá nhân đề cử hoặc tự ứng cử gửi hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng “Tài năng Khoa học - Công nghệ HUMG” tới Phòng KHCN từ ngày 25/6/2021 đến hết ngày 15/7/2021.

          - Công tác xét chọn Giải thưởng: Từ ngày 16/7/2021 đến 15/8/2021

          - Trao giải thưởng dự kiến: tháng 9/2021

7. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng “Tài năng Khoa học - Công nghệ HUMG”

          Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng, do cá nhân, tập thể đề cử hoặc cá nhân, tập thể nhà khoa học ứng cử, bao gồm:

a) Đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng “Tài năng Khoa học - Công nghệ HUMG” (Mẫu TNKHCN-01);

b) Công trình khoa học tham dự xét giải (Bài báo/Đề tài nghiên cứu);

c) Thuyết minh về công trình khoa học (Mẫu TNKHCN-02) (có chữ kỹ xác nhận về mức độ đóng góp của các thành viên tham gia. (Trường hợp không lấy được chữ ký trực tiếp (lên Mẫu TNKHCN-02) thì tác giả đó gửi file scan văn bản xác nhận mức độ đóng góp có chữ ký của mình đến địa chỉ email: khoahoccongnghe@humg.edu.vn. Nếu công trình đó được lựa chọn để trao giải thưởng thì tác giả phải gửi bản gốc qua đường bưu điện về địa chỉ của Nhà trường ở cuối thông báo này);

d) Lý lịch khoa học (Mẫu TNKH-03)

e) Bản sao Quyết định giao thực hiện, Biên bản nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ (đối với công trình khoa học là sản phẩm của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước);

f) Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

Hồ sơ đăng ký đề nghị gửi tới:

Phòng Khoa học - Công nghệ

Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐT: (+84) 024.38386437 (Phòng KHCN)

Hồ sơ bản mềm được gửi tới email: khoahoccongnghe@humg.edu.vn.

(Chi tiết Công văn đính kèm)

Phòng KHCN

File đính kèm
Các bài viết khác