Hội nghị quốc tế "Mine Safety Science and Engineering" lần thứ 5 (ISMSSE 2021)

01/07/2021

Hội nghị được tổ chức tại Katowice, Ba Lan 21-25 tháng 11 năm 2021, bằng hình thức kết hợp giữa on-site và on-line.