Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2020 - MDA - 10 do PGS. TS Lê Đắc Tuyên làm chủ nhiệm

24/12/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu và chế tạo vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ dựa trên cấu trúc plasmonic kim loại" mã số B2020 - MDA - 10 do PGS. TS Lê Đắc Tuyên làm chủ nhiệm

Mã số: B2020 - MDA - 10

Thời gian thực hiện: 2020 - 2021

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Lê Đắc Tuyên

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thời gian nghiệm thu: 9h00' ngày 28 tháng 12 năm 2021 (Thứ Ba)

Địa điểm: Phòng họp Phổ Yên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội;

Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

- Thiết kế và chế tạo thành công vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ đơn đỉnh và đa đỉnh ở vùng tần số GHz và cao hơn (THz, quang học) với độ hấp thụ đạt trên 95%.

- Mở rộng được dải tần số hấp thụ của vật liệu biến hóa hoạt động ở vùng tần số GHz và quang học.

Tính mới và sáng tạo:

- Đề xuất vật liệu biến hóa hấp thụ dải rộng từ vùng tử ngoại đến hồng ngoại dựa trên hiệu ứng plasmonic với độ hấp thụ trên 95%. Hấp thụ sóng điện từ dựa trên hiệu ứng plasmonic đưa ra một cách tiếp cận mới và đơn giản có thể chế tạo vật liệu biến hóa và cho các ứng dụng trong vùng hồng ngoại-ánh sáng nhìn thấy.

- Chế tạo thành công vật liệu biến hóa lựa chọn bước sóng hấp thụ vùng ánh sáng nhìn thấy bằng điều chỉnh góc tới.

Kết quả nghiên cứu:

- Đã đề xuất cấu trúc vật liệu biến hóa hấp thụ dải rộng dựa trên hiệu ứng plasmonic. Cấu trúc thiết kế có thể hấp thụ trên 95% sóng điện từ phân cực điện (TE) và phân cực từ (TM) trong vùng bước sóng từ 275 nm đến 1000 nm với độ hấp thụ 95 %.

- Đã nghiên cứu và chế tạo thành công vật liệu biến hóa lựa chọn bước sóng hấp thụ vùng ánh sáng nhìn thấy phù hợp với điều kiện trong nước. Bước sóng hấp thụ có thể thay đổi bằng điều chỉnh góc tới.

- Đã thiết kế được vật liệu biến hóa hấp thụ bằng tần kép hoạt động trong vùng tần số 4-12 THz với cấu trúc cộng hưởng đơn giản, dễ chế tạo. Đã chứng tỏ độ hấp thụ trên 96% với góc tới bằng không, độ hấp thụ ổn định lớn hơn 80% với góc tới rộng lên đến 47°.

 Sản phẩm của đề tài:

Sản phẩm khoa học:

- 02 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín (Q2)

- 01 bài báo đăng trên tạp chí trong nước (HĐGSNN)

- 02 bài báo hội nghị

Sản phẩm đào tạo:

- Hỗ trợ NCS: 01 (đã bảo cấp cơ sở)

- Thạc sỹ: 02 (đã bảo vệ)

Sản phẩm ứng dụng:

- 01 Quy trình công nghệ chế tạo vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ dựa trên cấu trúc plasmonic kim loại

- 04 Mẫu vật liệu biến hóa

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Phòng KHCN