Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2019-MDA-05 do PGS. TS Nguyễn Thế Vinh làm chủ nhiệm

28/12/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khoan đan dày đối với các mỏ đang khai thác ở giai đoạn cuối thuộc bể Cửu Long" mã số B2019-MDA-05 do PGS. TS Nguyễn Thế Vinh làm chủ nhiệm

Mã số: B2019-MDA-05

Thời gian thực hiện: 2019 - 2021

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Nguyễn Thế Vinh 

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thời gian nghiệm thu: 14h00' ngày 28 tháng 12 năm 2021 (Thứ Ba)

Địa điểm: Phòng họp Phổ Yên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội;

Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

- Xây dựng được mô hình suy thoái theo thời gian của các thông số áp suất, nhiệt độ, đặc tính cơ lý, thạch học và đặc tính phá hủy các địa tầng sau một thời gian khai thác đối với các mỏ của VSP;

- Lựa chọn được hệ dung dịch khoan và các thông số CĐK phù hợp khi khoan đan dày trong điều kiện địa chất phức tạp, suy thoái do thời gian áp dụng thực tế cho các giếng ở VSP;

- Đánh giá được khả áp dụng cho các mỏ thuộc bể Cửu Long.

Tính mới và sáng tạo:

Ứng dụng trí tuệ nhân trong thiết kế thi công các giếng khoan dầu khí.

Kết quả nghiên cứu:

Đã xây dựng Mô hình suy thoái theo thời gian của thông số áp suất-nhiệt độ, đặc tính cơ lý, thạch học và đặc tính phá hủy các địa tầng sau một thời gian khai thác các mỏ dầu trên cơ sở đó đề xuất hệ dung dịch khoan và các thông số CĐK phù hợp

 Sản phẩm của đề tài:

Stt

Tên sản phẩm

Số lượng

1

Bản đánh giá, phân tích các phức tạp, sự cố trong khi thi công các giếng tại bể Cửu Long trước khi đan dày và trong quá trình khoan đan dày

01

2

Mô hình suy thoái theo thời gian của thông số áp suất-nhiệt độ, đặc tính cơ lý, thạch học và đặc tính phá hủy các địa tầng sau một thời gian khai thác áp dụng cho các mỏ của VSP và toàn bể Cửu Long

01 (Đĩa CD)

3

Hệ dung dịch khoan và các thông số CĐK phù hợp khi khoan đan dày trong điều kiện địa chất phức tạp, suy thoái do thời gian áp dụng cho các mỏ của VSP và toàn bể Cửu Long

01

4

Bài báo và báo cáo khoa học

05

5

Đào tạo sau đại học

02 Thạc sỹ

6

Báo cáo khoa học tổng kết đề tài

01

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Phương thức chuyển giao: Chuyển giao trực tiếp, Thông qua các khoá đào tạo;

            - Địa chỉ ứng dụng:

                        + Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro và Các công ty dầu khí trong nước;

                        + Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

            - Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

            + Phục vụ đào tạo Đại học và Sau đại học cho ngành Kỹ thuật dầu khí;

            + Làm tài liệu tra cứu cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ nghiên cứu tại các Viện, các Trường đại học có đào tạo các ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực Dầu khí;

             + Góp phần nâng cao hiệu quả khoan các giếng đan dày tại bể Cửu Long.

Phòng KHCN

Các bài viết khác