Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2020-MDA-12 do TS Bùi Trường Sơn làm chủ nhiệm

07/01/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu xây dựng mô hình cơ học môi trường rỗng có xét đến đặc tính phá hủy phục vụ công tác đánh giá, dự báo độ bền và thời hạn sử dụng của kết cấu bê tông cốt thép công trình biển" mã số B2020-MDA-12 do TS Bùi Trường Sơn làm chủ nhiệm

Mã số:  B2010-MDA-12
Thời gian thực hiện: 2020-2021
Chủ nhiệm đề tài: TS Bùi Trường Sơn
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian nghiệm thu: 14h00' ngày 11 tháng 01 năm 2022 (Thứ Ba)
Địa điểm: Phòng họp Thuận Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội;
Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Mục tiêu của đề tài

- Xác định được các đặc tính và cơ chế phát triển phá hủy trong bê tông (hình thành nứt, chiều dài, độ mở rộng vết nứt…) bằng tổ hợp hệ thống siêu âm;

- Xây dựng được mô hình cơ học môi trường rỗng có xét đến đặc tính phá hủy của vật liệu và thiết lập công cụ số cho phép dự báo, đánh giá độ bền và thời hạn sử dụng của kết cấu bê tông cốt thép trong môi trường biển.

Tính mới và sáng tạo:

-  Xây dựng mô hình cơ học môi trường rỗng có xét đến đặc tính phá hủy;

- Xây dựng mô hình số mô phỏng sự thay đổi hệ số thấm nước và khuếch tán ion Cl- có xét đến đặc tính phá hủy

- Xây dựng mô đun mô hình cơ học môi trường rỗng có xét đến đặc tính phá hủy của bê tông trong phần mềm mã nguồn mở OOFEM để xây dựng công cụ cho phép dự báo độ bền, thời hạn sử dụng của kết cấu bê tông trong môi trường biển.

Kết quả nghiên cứu:

- Xây dựng mô hình cơ học môi trường rỗng, có xét đến đặc tính phá hủy của vật liệu;

- Thí nghiệm xác định một số đặc tính phá hủy của vật liệu;

- Mô hình cho phép dự báo độ bền thấm nước và khuếch tán ion Cl- và dự báo thời hạn sử dụng của kết cấu bê tông trong môi trường biển

 Sản phẩm của đề tài:

- 01 Bài báo trong danh mục ISI

- 02 bài báo trong danh mục Scopus

- 03 Bài báo khoa học được đăng trên tạp chí trong nước thuộc danh mục các tạp chí tính điểm của HĐCDGSNN

- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS bảo vệ thành công 1 chuyên đề hoặc đăng 1 bài báo theo hướng nghiên cứu của đề tài.

- 01 Báo cáo xây dựng tổ hợp hệ thống siêu âm xác định các đặc tính phá hủy của vật liệu, sự biến đổi vật liệu dưới tác dụng của tải trọng

- 01 Báo cáo phân tích kết quả thí nghiệm xác định các đặc tính của bê tông

- 01 Chương trình tính toán được lập trình trên ngôn ngữ C++ cho phép dự báo độ bền và thời hạn sử dụng của các cấu kiện bê tông cốt thép công trình biển

- 01 Báo cáo phân tích kết quả dự báo, đánh giá độ bền và thời hạn sử dụng của kết cấu bê tông cốt thép trong môi trường biển

- 01 Hướng dẫn sử dụng Chương trình tính toán được lập trình trên ngôn ngữ C++ cho phép dự báo độ bền và thời hạn sử dụng của các cấu kiện bê tông cốt thép công trình biển

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

Phương thức chuyển giao:

- Các báo cáo phân tích, chương trình tính toán và tài liệu hướng dẫn chương trình tính toán của đề tài được chuyển giao miễn phí và lưu trữ tại trường Đại học Mỏ - Địa chất dưới dạng bản in và bản mềm trong đĩa CD phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

- Chương trình tính toán và tài liệu hướng dẫn sử dụng cho phép dự báo độ bền và thời hạn sử dụng của các cấu kiện bê tông cốt theo công trình biển được chuyển giao cho các đơn vị quan tâm bằng phương thức kí hợp đồng kinh tế.

Địa chủ ứng dụng:

- Trường Đại học Mỏ - Địa chất phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Các cơ quan quản lý, tư vấn, thiết kế, kiểm định chất lượng công trình xây dựng trong cả nước;

- Các trường đại học kĩ thuật có đào tạo ngành/chuyên ngành địa kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật công trình xây dựng, công trình biển;

- Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng CDC.

Phòng KHCN

Các bài viết khác