Thông báo bán thanh lý tài sản

12/01/2022

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thanh lý, xử lý tài sản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo bán các tài sản thanh lý đã cũ, hỏng và hết khấu hao theo quy định:

Tên tài sản thanh lý và số lượng tạm tính:

TT

Tên tài sản

ĐVT

Số lượng tạm tính

 
 
 

Lô 1

1

Máy in

Chiếc

32

 

2

Máy chiếu

Chiếc

15

 

3

Máy tính

Bộ

51

 

4

Máy photo

Chiếc

7

 

5

Điều hòa

Cái

9

 

6

Quạt

Cái

27

 

Lô 2

7

Nhựa

kg

Theo số lượng thực tế

 

8

Nhôm

kg

 

9

Sắt

kg

 
 
Hình thức bán tài sản thanh lý: chào giá bằng bỏ phiếu.
  • Tiền đặt cọc:         + Lô 1: 1.500.000 VNĐ

                                    + Lô 2: 1.000.000 VNĐ

  • Phí tham gia chào giá: 50.000 VNĐ
  • Thời gian đăng ký tham dự và xem tài sản: Từ ngày 11/01/2022 đến trước 08 giờ 45 phút ngày 21/01/2022.
  • Thời gian nhận tiền đặt cọc: Từ 8 giờ đến 08 giờ 45 phút ngày 21 /01/2022.
  • Thời gian mở xét giá và công bố kết quả: Từ 10 giờ 00 phút ngày 21/01/2022 tại phòng C212 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
  • Thời gian nộp tiền và giao hàng: 14h ngày 21/01/2022

 (Thời gian trên tính theo giờ hành chính)

  • Nguyên tắc bán tài sản thanh lý:

- Người tham gia mua tài sản thanh lý phải đến Trường Đại học Mỏ - Địa chất (phòng 212 nhà C), Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đăng ký danh sách và nhận phiếu chào giá.

- Trước thời điểm mở xét giá, người tham gia phải nộp tiền đặt cọc và phiếu chào giá. Phiếu chào giá phải được niêm phong trong phong bì kín do người tham gia tự niêm phong và Hội đồng thanh lý sẽ giữ các phiếu chào giá người tham gia đã nộp cho đến thời hạn mở xét giá.

- Người tham gia nào đặt giá cao nhất sẽ là người được mua tài sản thanh lý.

- Người tham gia chào giá mà không đủ điều kiện mua sẽ được trả lại tiền đặt cọc. Người tham gia chào giá trúng kết quả mua tài sản thanh lý nếu không mua tài sản đã chào giá sẽ không được trả lại tiền đặt cọc. Nếu người tham gia bỏ giá cao nhất không tiếp tục tham gia thì người tham gia bỏ giá cao tiếp theo sẽ là người được mua tài sản thanh lý.

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia mua tài sản thanh lý./.