Thông báo về việc đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022

09/12/2022

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất có nhu cầu bổ nhiệm chức danh phó giáo sư thuộc các ngành, chuyên ngành theo danh sách đính kèm,

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất có nhu cầu bổ nhiệm chức danh phó giáo sư thuộc các ngành, chuyên ngành theo danh sách đính kèm,

I. Nhu cầu bổ nhiệm

STT

Ngành/Chuyên ngành

Bộ môn

Khoa

Số lượng chức danh PGS cần bổ nhiệm (người)

1

Khoa học Trái đất/Địa chất thăm dò và khoáng sản

Bộ môn Tìm kiếm thăm dò

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất

1

2

Khoa học Trái đất/Trắc địa mỏ

Bộ môn Trắc địa mỏ

Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai

1

3

Khoa học Trái đất/ Phân tích Bể trầm tích và Địa chất dầu

Bộ môn Địa chất dầu khí

Khoa Dầu khí

1

4

Mỏ/ Cơ địa chất, phá huỷ đất đá, động lực học khí mỏ và vật lý nhiệt mỏ

Bộ môn Khai thác lộ thiên

Khoa Mỏ

1

5

Mỏ/Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ

Bộ môn Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ

Khoa Xây dựng

1
   Tổng 5

II. Điều kiện đăng ký bổ nhiệm:

1. Ứng viên đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư. Hoặc ứng viên đã được cơ sở giáo dục ở nước ngoài bổ nhiệm chức danh phó giáo sư (cơ sở đó đã được kiểm định và công nhận chất lượng bởi một tổ chức kiểm định được pháp luật của nước sở tại cho phép hoạt động).

2. Ứng viên có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Trường.

III. Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh phó giáo sư gồm:

1. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư của ứng viên (theo mẫu số 15, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018).

2. Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư  đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

3. Minh chứng được bổ nhiệm phó giáo sư ở cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (có bản dịch được công chứng).

Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 08/12/2022 đến hết ngày 12/12/2022.

Địa chỉ liên hệ và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Cán bộ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, điện thoại:  024.38386439.

Nhà trường thông báo và đề nghị các nhà giáo có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định và có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, nộp hồ sơ đăng ký để Nhà trường thực hiện các thủ tục theo quy định./.

P.TCCB

File đính kèm