Thông báo bán tài sản thanh lý

19/06/2024

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo về việc bán tài sản, công cụ dụng cụ đã hết khấu hao, không còn sử dụng được như sau:

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo về việc bán tài sản, công cụ dụng cụ đã hết khấu hao, không còn sử dụng được như sau:

  1. Tài sản thanh lý: Tài sản, công cụ dụng cụ đã hết khấu hao, không còn sử dụng được (bán theo lô không bán lẻ). Tài sản thanh lý chia làm 2 lô: Lô 1: Gồm Các tài sản bán theo số lượng đếm thực tế là máy in, máy tính, máy chiếu, máy photo,…; Lô 2: Gồm các tài sản bán theo hình thức cân phế liệu sắt hoặc nhựa là các thiết khác, tủ sắt, ghế gấp,…

Bảng 1. Thống kê tài sản thanh lý

 

TT

Tên tài sản

ĐVT

Số lượng

Lô 1

1

Máy in

Chiếc

6

2

Máy chiếu

Chiếc

2

3

Máy tính

Bộ

120

4

Máy photo

Chiếc

1

5

Quạt

Cái

10

 

Cộng lô 1

 

 

Lô 2

6

Nhựa

kg

Theo SL

thực tế

7

Sắt

kg

 
  1. Hình thc bán tài sản thanh lý: Chào giá cạnh tranh.
  2. Tiền đảm bảo mua tài sản thanh lý:       

+ Lô 1: 1.000.000 VNĐ

                        + Lô 2: 500.000 VNĐ

  1. Thời gian đăng ký tham dự, xem tài sản thanh lý và nộp tiền đảm bảo: Từ ngày 19/6/2024 đến trước 08 giờ 45 phút ngày 25/6/2024
  2. Hình thức nộp tiền: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  3. Thi gian lựa chọn người mua tài sản thanh lý: Từ 10 giờ 00 phút ngày 25/6/2024 tại phòng C212 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
  4. Thời gian nộp tiền và giao hàng: từ 14h ngày 25/6/2024

 (Thời gian trên tính theo giờ hành chính)

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia mua tài sản thanh lý./.