Trường Đại học Mỏ - Địa chất - TOP 10 Đại học uy tín nhất Việt Nam trong bảng xếp hạng Webometrics

28/07/2021

Ngày 27/7/2021, Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng Nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) đã công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ hai của năm 2021.

Trong kỳ xếp hạng này, Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) tiếp tục lọt top 10 Trường Đại học tốt nhất Việt Nam trong bảng xếp hạng uy tín của Webometrics.

Top 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng  Webometrics tháng 7/2021 gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa Hà nội, Đại học, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Mỏ Địa chất.

Webometrics là Bảng xếp hạng tự động, đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (impact), độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (excellence) của một cơ sở giáo dục đại học.
Trong kỳ xếp hạng này, Webometrics vẫn duy trì phương pháp xếp hạng như ở kỳ tháng 1/2021. Cụ thể, tiêu chí Impact (mức độ ảnh hưởng) có trọng số cao nhất (50%), tiếp theo là tiêu chí Excellence (sự xuất sắc) có trọng số 40% và tiêu chí Openness (độ mở học thuật) có trọng số 10%.

Được biết đây là lần thứ 10 (05 năm) liên tiếp Trường Đại học Mỏ - Địa chất đứng trong top 10 trường đại học tốt nhất Việt Nam. Có thể nói đây là sự nỗ lực của các nhà giáo, nhà khoa học; Hội đồng trường và tập thể Lãnh đạo Nhà trường. Mong rằng chúng ta cùng nhau cố gắng để duy trì và đạt thành tích tốt hơn trong những lần xếp hạng tiếp theo.

CHÚC MỪNG HUMG!

 

Phòng QHCC & DN