Chương trình Học Bổng Thái Lan bậc Thạc sỹ, Tiến sỹ năm 2024

29/01/2024

Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới (MHESI), Thái Lan, hợp tác với các trường đại học Thái Lan mời công dân Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam đăng ký Học bổng Thái Lan (Năm 2024). Học bổng lên tới 139 các chương trình sẽ được cung cấp cho các ứng viên đủ điều kiện từ bốn quốc gia nói trên để học thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục đại học Thái Lan.

1. Lĩnh vực: khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, toán học và thống kê…

2. Điều kiện đăng ký học bổng:

- Ứng viên phải là công dân Campuchia/Lào/Myanmar/Việt Nam

- Ứng viên đạt được trình độ học vấn như được nêu trong chi tiết của chương trình học

- Ứng viên có trình độ tiếng Anh tốt

- Ứng viên có sức khỏe tốt

3. Giá trị học bổng:

- Phụ cấp và chỗ ở

- Chi phí đi lại về nước khi bắt đầu và kết thúc khóa học

- Bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm y tế trong thời gian nhận học bổng tại Thái Lan

- Sách và vật dụng

- Học phí và lệ phí

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Mẫu đơn có được điền đầy đủ ảnh và chữ ký dán ảnh chụp trong vòng 6 tháng

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp, bảng điểm (Giấy xác nhận tình trạng sinh viên và ngày dự kiến ​​tốt nghiệp đối với ứng viên đang học học kỳ cuối)

- Hai thư giới thiệu của giảng viên trường đại học

- Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân hoặc bản sao hộ chiếu có công chứng kèm bản dịch tiếng Anh

- Bài luận cá nhân (statement of purpose)

- Đề xuất nghiên cứu hoặc ý tưởng nghiên cứu

- Chứng chỉ tiếng anh theo yêu cầu

- Giấy cho phép ứng viên đi học đối với người làm cơ quan chính phủ

4. Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 15/03/2024

Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng truy cập: https://mhesi.e-office.cloud/drive/public/U6369dcbf762a8/home/Thailand%20Scholarships%202024_%20Call%20for%20applications